Tyto stránky nabízejí přehled výsledků projektů nestátních neziskových organizací podpořených dotací MŽP od roku 1997. Poskytuje odborné i širší veřejnosti informace o konkrétních výsledcích a výstupech podpořených projektů. Přehled je nástrojem poskytování transparentních informací o podpoře z veřejných prostředků.

Ministerstvo životního prostředí finančně podporuje projekty nestátních neziskových organizací zaměřené na ochranu životního prostředí od svého vzniku. Každoročně vyhlašuje veřejné výběrové řízení na poskytování dotací ze státního rozpočtu, do kterého se se svými projekty mohou hlásit občanská sdružení a od roku 2001 i obecně prospěšné společnosti. Výběr konkrétních témat je určován především některými zásadními dokumenty, jako je Státní politika životního prostředí, Státní program ochrany přírody, Strategie ochrany biologické rozmanitosti, Strategie udržitelného rozvoje a Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR. Podkladem jsou také politiky Evropské unie a krajů. MŽP dotačně podporuje všechny druhy projektů - místní, regionální i celostátní.

Přehled čerpá ze závěrečných zpráv, které jsou řešitelé povinni zasílat po ukončení projektu. Kromě textů nabízí přehled další výstupy z projektů, jako například fotografie, náhledy tiskovin, prezentace apod.

Projekty jsou řazeny po jednotlivých letech v období 1997 – 2014. V celém rozsáhlém souboru lze vyhledávat podle řady parametrů, například podle organizací, podle projektů a jejich obsahu a formy výstupu, podle cílových skupin a podle sídla realizátora (kraje).

Přehled přináší všem zájemcům vyčerpávající zdroj informací o charakteru projektů NNO podporovaných Ministerstvem životního prostředí. Přehled poskytuje informace veřejné správě všech úrovní a je také koncipován jako informační zdroj a pomůcka pro hodnocení projektů. Přehled může být využíván sdělovacími prostředky k popularizaci a medializaci výsledků projektů, samozřejmě s vědomím a autorizací příslušné organizace. Přehled může být i zdrojem informací pro případné dárce.

Za dobu, po kterou Ministerstvo životního prostředí podporuje projekty NNO, se výrazně zvýšila celková kvalita předkládaných žádostí a především výstupů konkrétních projektů. Jedním z důvodů je fakt, že objem poskytovaných finančních prostředků je omezen, takže žadatelé musí obstát ve velké konkurenci ostatních projektů.

Díky přehledu se každý může přesvědčit, čeho dosáhl občanský sektor za podpory MŽP.

oddělení dobrovolných nástrojů MŽP


Ukázky z realizace projektů

Fotografie z akce 30.3.2011 - přednáška/inf.akce Cesta k zahradní plaketě

Fotografie z akce 30.3.2011 - přednáška/inf.akce Cesta k zahradní plaketě

více...

Projekt

Pusťme přírodu do zahrad

Organizace

Občanské sdružení Přírodní zahrada
Fotografie infostánku na akci Zažít město jinak

Fotografie infostánku na akci Zažít město jinak

více...

Projekt

Ochrana životního prostředí online s Arnikou

Organizace

Arnika
Fotografie z geologické exkurze okolo Priglu

Fotografie z geologické exkurze okolo Priglu

více...

Projekt

Příroda v srdci města 2011 - podpora využívání školních zahrad, městských parků a přírodních zákoutí

Organizace

Rezekvítek
Fotografie z konference Aktivní rodičovství

Fotografie z konference Aktivní rodičovství

více...

Projekt

Aktivně pro přírodu ...

Organizace

NESEHNUTÍ Brno
Fotografie z exkurze do Lednice

Fotografie z exkurze do Lednice

více...

Projekt

Ptáci kolem nás - vzdělávací materiály a akce Rezekvítku

Organizace

Rezekvítek
Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce

Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce

více...

Projekt

Danube box - česká verze, III. etapa - Výukový program k ochraně vod pro děti základních škol v povodí Moravy

Organizace

Unie pro řeku Moravu
Otvírání studánek na Píškové – čištění Mechové studánky 7. 5. 2011

Otvírání studánek na Píškové – čištění Mechové studánky 7. 5. 2011

více...

Projekt

Péče o studánky na východní Moravě

Organizace

Okresní výbor ČSOP ve Valašském Meziříčí
Dílnička Den dětí Turnov

Dílnička Den dětí Turnov

více...

Projekt

K přírodě blíže a častěji

Organizace

Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.
Fotografie z výroby budek pro netopýry

Fotografie z výroby budek pro netopýry

více...

Projekt

Ekoporadenství na Tišnovsku a environmentální osvětové akce

Organizace

"Za sebevědomé Tišnovsko, o.s."
Chemická likvidace křídlatky

Chemická likvidace křídlatky

více...

Projekt

Dokončení II. etapy likvidace křídlatky v části povodí Odry

Organizace

ZO ČSOP 76/13 Salamandr