Přehled výsledků projektů obsahuje k roku 2011 více než 2000 závěrečných zpráv projektů realizovaných převážně nestátními neziskovými organizacemi od roku 1997. Tyto projekty podpořilo ministerstvo životního prostředí částkou téměř 300 milionů Kč.

Přehled byl v roce 2012 na základě požadavků odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů MŽP nejen doplněn o výsledky projektů z roku 2011, ale především vznikla nová aplikace v nové internetové doméně. Nové dynamické stránky přehledu umožňují využívat databázové funkce a sestavovat nad souborem zpráv nejrůznější dotazy. V rámci inovace přehledu v roce 2012 byla provedena zpětná systemizace a kontrola celého souboru historických dat. Přehled, který byl řadu let vždy doplňován rok po roce, tak byl jednorázově pečlivě „restaurován“.

K dispozici jsou zejména následující údaje:

 • přehledy projektů realizovaných od roku 1997
 • přehledy řešitelských organizací včetně jejich výročních zpráv
 • přílohy k závěrečným zprávám

V obsáhlé databázi lze vyhledávat podle řady kritérií:

 • závěrečných zpráv
  • dle názvu projektu
  • roku realizace projektu
  • tématu výběrového řízení
  • zatřídění projektu (dle převažující formy, cílové skupiny či obsahu)
  • dle kraje sídla organizace, která projekt realizovala
 • organizací
  • dle názvu organizace
  • dle IČO organizace
  • dle kraje sídla organizace
 • příloh
  • dle názvu přílohy
  • dle roku realizace projektu
  • dle typu přílohy

Odpovědný zástupce zpracovatele: Miroslav Lupač, tetradont@gmail.com, +420 775 339 333