Publikace Rezekvítku pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Rezekvítek

č. projektu

125

rok podání

2007

Dotace

157 200 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Publikace (včetně rukopisů)

Široká veřejnost

Ostatní osvětová činnost

Podpora neperiodických publikací, informačních a výukových materiálů a internetových prezentací zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo znovu vydat několik úspěšných publikací a dotovanou cenou je zpřístupnit širokému okruhu zájemců z řad pedagogických pracovníků, dobrovolníků pracujících s dětmi i široké veřejnosti a napomoci tak environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Publikace jsou prodávány Rezekvítkem za nízkou (dotovanou) cenu a tedy finančně přístupné široké veřejnosti i ze sociálně slabších skupin obyvatel. Publikace jsou propagovány na akcích Rezekvítku, spřátelených organizací i webových stránkách.

V rámci projektu byl proveden dotisk těchto publikací:

Klíč k určování našich trav

Autoři: J.Unar, J Unarová

Popis: Laminované leporelo s obrázky 61 druhů našich nejběžnějších trav. Pro spolehlivé určení druhu je skládačka doplněna přehledným tabulkovým klíčem a kresbami detailů.

Počet kusů: 1000

Náklady na 1ks: 30,30 Kč

Prodáváno za dotovanou cenu: 16 Kč včetně 9% DPH (kusy prodané v roce 2007 byly za 15 Kč včetně 5% DPH) - tj. za 53 % nákladů

99% nákladu bylo již v roce 2007 prodáno

Lesní Mimičarování

Autor: Blanka Ponížilová

Popis: Publikace navazuje na úspěšnou řadu lesních čarování a proto obsahuje aktivity k tématu život v lese.Tentokrát je však publikace určena i pro nečtenáře ve věku 4 - 8 let. Jsou zde pracovní listy vhodné ke kopírování, mnoho námětů, her, barevných fotografií a vystřihovánek.

Počet kusů: 2000

Náklady na 1ks: 70,90 Kč

Prodáváno za dotovanou cenu: 26 Kč včetně 9 % DPH (kusy prodané v roce 2007 byly za 25 Kč včetně 5 % DPH) - tj. za 37 % nákladů

Klíč k určování Obojživelníků a plazů

Autor: RNDr. Mojmír Vlašín

Anotace: Praktický kapesní klíč formátu B5 uspořádaný tak, aby si i méně zkušený přírodovědec mohl určit odchyceného živočicha. Oproti původnímu starému vydání byl klíč aktualizován a doplněn překrásnými barevnými obrázky i detailními perokresbami Jan Dungela.

Počet kusů: 2000

Náklady na 1ks: 47,40 Kč

Prodáváno za dotovanou cenu: 26 Kč včetně 9 % DPH (kusy prodané v roce 2007 byly za 25 Kč včetně 5 % DPH) - tj. za 55 % nákladů

.

Dosažené výsledky

Byl vydány 3 publikace, z nichž jedna byla kompletně přepracována.

-celkem 5000 ks kvalitních ekovýchovných vzdělávacích materiálů distribuovaných za velice příznivé ceny a tedy přístupné velkému množství dětí

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
1000 ks publikace Klíč k určování našich trav1000 ks publikace Klíč k určování našich trav
2000 ks publikace Lesní Mimičarování2000 ks publikace Lesní Mimičarování
2000 ks publikace Klíč k určování obojživelníků a plazů 2000 ks publikace Klíč k určování obojživelníků a plazů

Všech stanovených cílů bylo dosaženo.

Přínos projektu pro cílovou skupinu

Cílové skupiny:

*děti a mládež

*instruktoři a vedoucí dětských kolektivů

*pedagogové

*široká veřejnost

Využití publikací a plakátu může každoročně podpořit environmentální vzdělávání , výchovu a osvětu tisíců dětí i dospělých.

Vydané materiály jsou cenným zdrojem informací a inspirace.

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly přibližně polovinu nákladů spojených s vydáním výše uvedených publikací a náklady na přípravu a koordinaci jejich vydání. Zbytek nákladů a distribuce budou uhrazeny příjemci publikací. Finanční podpora vydávání pomůcek a publikací ze strany Ministerstva je velice důležitá, protože občanské sdružení Rezekvítek, vzhledem k tomu, že nevydává publikace komerčně, nemá dost volných finančních prostředků aby vydalo zmíněné publikace celkově ve vlastní režii, zároveň máme zkušenost, že finanční spolupodílení od příjemce dotovaných pomůcek a publikací je vhodným způsobem selekce těch, kdo mají o pomůcky opravdový zájem a kteří je opravdu využijí, proto preferujeme prodej za dotovanou cenu před volným rozdejem (i když i takové publikace vydáváme a rozdáváme).

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním změnám - pouze původně zamýšlené doplnění Klíče k určování obojživelníků a plazů o fotografie bylo nahrazeno kompletním grafickým zpracováním publikace s použitím barevných kreslených obrázků. Celková vizuální kvalita Klíče byla tímto výrazně zvýšena.

Udržitelnost

Publikace jsou průběžně prodávány a tak udržují při životě Tvůrčí centrum Rezekvítku. To má díky tomu možnost tvořit a distribuovat nové publikace a pomůcky pro ekologickou výchovu a osvětu.Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Grafická příloha
Fotodokumentace Grafická příloha
Fotodokumentace Grafická příloha
Počet zobrazených záznamů: 3