Děti pečují o přírodu

Rezekvítek

č. projektu

248

rok podání

2007

Dotace

113 820 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Organizování dobrovolnické pomoci v chráněných územích, podpora systémového zapojení cílových skupin (místní obyvatelé) do aktivit zaměřených na ochranu přírody.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo naplnit princip prevence a trvale udržitelného rozvoje ekologické politiky EU vzděláváním dětí a mládeže a především posílit citový vztah k přírodě a přijetí spoluzodpovědnosti veřejnosti za stav životního prostředí na regionální úrovni.

K dosažení tohoto cíle byla vytvořena nabídka pracovně vzdělávacích exkruzí, která je propagována formou barevného propagačního letáku rozeslaného na školy a centra dětských organizací v Brně a blízkém okolí. Následoval také úvodní seminář o projektu Děti pečují o přírodu určený osloveným pedagogům a vedoucím oddílů.

Touto formou byly nabízeny pracovně vzdělávací exkurze s následující koncepcí: S kolektivem zájemců jsme se sešli na předem domluveném místě (např. zastávka MHD v blízkosti jejich školy či klubovny, případně lokality jako: PR Kamenný vrch, PP Medlánecké kopce,...) a společně s lektorem Rezekvítku se všichni účastníci přesunuli na chráněné území. Zde následoval odborný výklad lektora o významu tohoto území, jeho statutu ochrany, botanických, zoologických a geologických zajímavostech. Výklad byl doplněn i o stručný obsah plánu péče a vysvětlení, proč se o danou lokalitu musí pečovat a jak můžeme pomoci i my.

Následovalo vysvětlení náplně a účelu naší práce s ohledem na životní prostředí a plán péče, doplněné o krátké školení BOZP vztažené ke konkrétní práci. Potom bylo možno přistoupit k samotnému výkonu pracovní činnosti, která byla s ohledem k věku účastníků doplněna hrami s ekologickou tématikou, pauzou na svačinu a dodržení pitného režimu, ale také krátkým výkladem zaměřeným na poznávání konkrétních rostlinných a živočišných druhů.

Mnoho účastníků si uvědomilo, že taková svačina v trávě chutná mnohem lépe než doma za stolem a pocit dobře vykonané práce jim byl odměnou za práci pro přírodu. Lektor sám pozoroval, že mladší generaci chybí přímý kontakt s přírodou, a že především mladší generace pozná jednotlivé druhy rostlin a živočichů na obrázku, ale tzv. "na živo", tedy přímo v terénu, jsou značně nejistí, až ztracení.

Po ukončení práce následovalo společné vyhodnocení celého dne, hra sloužící k závěrečnému opakování získaných vědomostí a dovedností a ocenění všech účastníků za jejich vědomosti i odvedenou práci v podobě samolepek s přírodními motivy vydaných v rámci projektu Děti pečují o přírodu. Tyto samolepky slouží také jako informace o vyobrazeném druhu a účastníci si často sami vzájemně sdělovali informace o svém konkrétním obrázku. Na tisk samolepek se nám podařilo získat podporu i od Moravských naftových dolů a.s., takže jsme jich mohli vydat větší množství

Po ukončení celé akce následoval společný odchod na MHD a domluva na další spolupráci. Po příchodu lektora do kanceláře Rezekvítku následovalo elektronické odeslání několika fotografií z akce jejich realizátorovi a úklid pracovních rukavic a dalšího nářadí.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektů

V rámci projektu bylo vydáno 1000 kusů informačních letáků o aktivitách Rezekvítku a jeho nabídce školám, včetně projektu Děti pečují o přírodu.

Úvodní seminář pro oslovené pedagogy a vedoucí oddílů proběhl 20.9. 2007 za účasti 22 osob.

Bylo vytištěno 14 800 kusů samolepek s osmi různými přírodními tématy

( kudlanka nábožná , bělásek řeřichový, ještěrka obecná, rozrazil rezekvítek, růže vinná, koniklec velkokvětý - poupě, květ, trs). Tyto samolepky na druhé straně obsahují krátkou informaci o konkrétním druhu a plní tedy i vzdělávací roli a také samozřejmě informaci o projektu a jeho podpoře z prostředků MŽP.

Proběhlo celkem 30 akcí především se školními kolektivy = celkem zapojeno 525 osob. Z toho převážnou většinu tvořila mládež do 18 let a k nim příslušný dozor. Při akcích pro oddíly a jiné zájmové skupiny či celé rodiny se účastnili i dospělí a senioři (např. dne 18.4.2007 klub Albion a MŠ Kamarád na Kamenném vrchu)

škola, oddíldatum lokalitavyučujícítřídaúčastníkůnáplň akce
ZŠ Masarykova9.3.2007PR Kamenný vrchIvona Henrichovápř. kroužek7úklidová brigáda s výkladem o CHÚ
ZŠ a MŠ Kotlářská16.3.2007PR Kamenný vrchStanislav Skřička, 5.C18úklidová brigáda s výkladem a ekohrou
ZŠ a MŠ Kotlářská16.3.2007PR Kamenný vrchRudolf Šťastný6.B19úklidová brigáda s výkladem a ekohrou
OU a PŠ Lomená30.3.2007výsypka pod HádyLuboš Eibelautom.10výsadba stromků
ZŠ Horníkova2.4.2007výsypka pod HádyJana Kličková8.A16výsadba stromků a dýklad o CHÚ Kavky
ZŠ J. Babáka2.4.2007PR Kamenný vrchKristýna Hanzlíčkováekol. Sem.16úklidová brigáda s výkladem o CHÚ
skauti - 10 a 6914.4.2007Hády-lom a výsypkaViola Kučerová, Pavel Šabatka10.dívčí, 69-Modrý delfín32výsadba stromků na výsypce, odstraňování invazních r. a odpadků v lomu, exkurze na Kavky, ekologická hra
Albion a MŠ Kamarád18.4.2007PR Kamenný vrchLenka Skokanovátábor. klub Albion a MŠ29úklidová brigáda, ekologická hra a výklad o CHÚ
Cyrilometodějská církevní ZŠ19.4.2007Kraví horaEva Šťastná3.B.26úklid Kraví hory a výklad o jejím významu a historii, ekologická hra
Cyrilometodějská církevní ZŠ19.4.2007Kraví horaHana Zavadilová3.A21úklid Kraví hory a výklad o jejím významu a historii, ekologická hra
Cyrilometodějská církevní ZŠ23.4.2007Kraví horap. učitelka4.A19úklid Kraví hory a výklad o jejím významu a historii, ekologická hra
ZŠ Horníkova9.5.2007NPR Hádecká planinaAlena Vašíčková7.17úklidová brigáda NPR Hádecká planinka, exkurze do lomu a výklad o CHÚ a Natuře 2000
gym. Křenová23.5.2007PP Kavky a Růženin lomJiřina Kučová2D424úklidová brigáda na Kavkách a Růženině lomu, výsadba stromků, výklad o CHÚ a Natuře 2000
gym. Křenová25.5.2007PP Kavky a okolíKateřina Zogatová2C418úklidová brigáda na Kavkách a hrabání sena u lomu, výklad o CHÚ a Natuře 2000
gym. Křenová30.5.2007PP Kavky a okolíKateřina Zogatová2.B17úklidová brigáda na Kavkách , výsadba stromků, výklad o CHÚ a Natuře 2000
gym. Křenová31.5.2007PP Kavky a Růženin lomS. Sysel6.A12úklidová brigáda na Kavkách a , výsadba stromků, výklad o CHÚ a Natuře 2000
4D - skautský oddíl2.6.2007lom HádyNetopýr-Petra Pešková4.D9odstraňování invazních rostlin, ekologická hra a exkurze do lomu a na Kavky
ZŠ Masarykova6.6.2007Velká KlajdovakMarie Vaňková7. B26hrabání sena, ekologická hra a výklad o CHÚ.
ZŠ Masarykova13.6.2007NPR Hádecká planinaIvona Henrichová8.B11hrabání sena, ekologická hra a výklad o CHÚ a Natuře 2000
ZŠ Masarykova20.6.2007NPR Hádecká planinaIvona Henrichová8.A9hrabání sena, ekologická hra a výklad o CHÚ a Natuře 2000
ZŠ Masarykova22.6.2007PR Kamenný vrchIvona Henrichová7.A17úklidová brigáda - čištění luk od větví
ZŠ Kuldova25.6.2007Hády - Růženin lomHana Němečková3.třída25úklidová brigáda -sběr odpadků, ekologická hra, výklad na téma rekultivace a geologie CHÚ
ZŠ Masarykova26.6.2007PR Kamenný vrchJiří Krejčí8.B9exkurze na PR Kamenný vrch, hrabání sena
ZŠ Kuldova27.6.2007Hády - KavkyAlena Němečková, Beata Hrbková5.17sběr odpadků, výklad o CHÚ a péči o něj, ekologická hra
SOŠ Zahradnickáa SOU Raihrad5.9.2007Hády-Velká KlajdovkaMartin Slanina1. roč15odstaňování náletu keřů, seznámení s plánem péče
SOŠ Zahradnickáa SOU Raihrad12.9.2007Hády-Velká KlajdovkaMartin Slanina1. roč14odstaňování náletu keřů, seznámení s plánem péče
ZŠ Neslovice18.9.2007Patočkova horaLudmila Vojtíšková4. a 5. třída23hrabání sena, ekologická hra,botanický výklad
ZŠ Řehořova19.9.2007Hády a okolíPavlína Trůsiková3.třída25sběr semínek křovin, sběr odpadků
Albion - táborníci10.10.2007Kamenný vrchLenka Skokanovátábor. klub14sběr odpadků a výklad o významu lokality, hra
Albion - táborníci27.10.2007Lysá horaLenka Skokanovátábor. klub11odstraňování náletu jasanů, ekol. Hry

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

 Stanovené cíleDosažené cíle
200 letáků propagujících projekt1000 letáků propagujících projekt
20 - 30 dobrovolnických brigád30 dobrovolnických brigád
5000 samolepek (5 druhů)14 800 samolepek (8 druhů)

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Projekt děti pečují o přírodu svou realizací a náplní měl přímý dopad především na mládež do 18 let a jejich dospělý doprovod. Při některých akcích se ale zapojili i starší a to i včetně seniorů.

Bezesporu velký kladný význam měly proběhlé brigády pro přírodu navštívených chráněných území.

Bohužel nelze prokázat nepřímý dopad projektu na ostatní cílové skupiny, který byl realizován šířením informací o projektu a sdělením informací obsažených na letáčcích a nálepkách, které si účastníci odnesli na památku.

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly přibližně dvě třetiny nákladů spojených s realizací projektu Děti pečují o přírodu. Zbytek nákladů byly uhrazeny z jiných zdrojů (podpora Magistrátu města Brna, podpora Moravských naftových dolů a.s.). Finanční podpora tohoto a obdobných projektů ze strany Ministerstva je velice důležitá již proto, že občanské sdružení Rezekvítek nemá dostatek finančních prostředků na to, aby takovéto projekty zajistilo kompletně z vlastních zdrojů a možnost škol na podobné projekty přispět (například platit účastnické poplatky) je malá.

Díky této finanční podpoře bylo umožněno všem žákům bez rozdílu na jejich sociální situaci zapojit se do projektu. Aktivním zapojením do péče o chráněné území byli vedeni k spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí v blízkosti jejich bydliště či školy. Současně jim byl umožněn přístup k informacím přímo v terénu ( na chráněném území), čímž se rozšířily jejich, do té doby pouze teoretické, vědomosti a dovednosti.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu došlo ke dvěma změnám:

*byl navýšen počet vydaných kusů letáků propagujících projekt Děti pečují o přírodu, díky spojení obsahu i podpory s druhým projektem podpořeným MŽP a cíleným též na cílovou skupinu - školní kolektivy.

*byl navýšen počet vytištěných samolepek (počtu druhů i kusů) propagujících péči o přírodu, a to díky podpoře Moravských naftových dolů a.s.

Udržitelnost

Výsledky projektu jsou prezentovány na schůzkách pro učitele a vedoucí zájmových organizací. Informační letáky propagující projekt a nálepky propagující péči o přírodu jsou využívány k šíření environmentálního povědomí a jako odměny za práci na dobrovolnických brigádách. Pro pokračování projektu v dalších letech jsme podali další žádosti podporu, protože jeho kompletní financování z prostředků škol či Rezekvítku je prozatím nemožné.Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Grafická příloha
Počet zobrazených záznamů: 1