Děti pečují o přírodu

Rezekvítek

č. projektu

179

rok podání

2008

Dotace

120 850 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Environmentální vzdělávání a výchova dětí a mládeže.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Projekt si kladl za cíl naplnit princip prevence a trvale udržitelného rozvoje ekologické politiky EU vzděláváním dětí a mládeže a především posílit jejich citový vztah k přírodě a přijetí spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí na regionální úrovni.

K dosažení tohoto cíle byla vytvořena nabídka pracovně vzdělávacích exkurzí, která byla propagována formou internetových stránek Rezekvítku a rozesláním letáčku českou poštou a elektronicky do škol v Brně a blízkém okolí. Následovala také informativní schůzka, o projektu "Děti pečují o přírodu" a další nabídce Rezekvítku pro školy, pro pedagogy a vedoucí oddílů uskutečněná dne 20. 11. 2008, která sloužila k získání zpětné vazby ze stran učitelů a vedoucích oddílů zapojených do projektu a k propagaci pokračování projektu.

Pracovně vzdělávací exkurze probíhaly následovně: S kolektivem zájemců jsme se sešli na předem domluveném místě (např. zastávka MHD v blízkosti jejich školy či klubovny, případně zastávky v blízkosti chráněného území) a společně s lektorem Rezekvítku se všichni účastníci přesunuli na přírodně cenné stanoviště. Zde následoval odborný výklad lektora o významu tohoto území, jeho statutu ochrany, botanických, zoologických a geologických zajímavostech. Výklad byl doplněn i o stručný obsah plánu péče a vysvětlení, proč se o danou lokalitu musí pečovat a jak můžeme pomoci i my.

Následovalo vysvětlení náplně a účelu naší práce s ohledem na životní prostředí a plán péče, doplněné o krátké školení BOZP vztažené ke konkrétní práci. Následoval samotný výkon pracovní činnosti, který byl s ohledem k věku účastníků doplněn hrami s ekologickou tématikou, pauzou na svačinu a dodržení pitného režimu, ale také krátkým výkladem zaměřeným na poznávání konkrétních rostlinných a živočišných druhů.

Mnozí účastníci si uvědomili, že taková svačina v trávě chutná mnohem lépe než doma za stolem. Lektor sám pozoroval, že mladší generaci chybí přímý kontakt s přírodou, a že především mladší děti poznají jednotlivé druhy rostlin a živočichů na obrázku, ale přímo v terénu, jsou značně nejisté.

Po ukončení práce následovalo společné vyhodnocení celého dne, hra sloužící k závěrečnému opakování nových vědomostí a dovedností a ocenění všech účastníků za jimi odvedenou práci v podobě samolepek s cennými druhy brněnské přírody (vydány v proutku v loňském roce) a naučných karet k jednotlivým územím, které byly vydány také v rámci projektu Děti pečují o přírodu. Systém sbírkových karet jim byl vysvětlen a mnozí z účastníků se divili, že v Brně je tak vysoký počet chráněných území. Tyto karty byly pro některé motivací nejen k tipu na odpolední procházku, ale také o zapojení do péče o další území.

Po ukončení celé akce následoval společný odchod na MHD a domluva na další spolupráci. Po příchodu lektora do kanceláře Rezekvítku následovalo elektronické odeslání několika fotografií z akce jejich realizátorovi a úklid pracovních rukavic a dalšího nářadí.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektů

Akce s dětmi a učiteli:V rámci projektu bylo realizováno celkem 50 akcí pro 985 účastníků (viz prezenční listiny).

Byla realizována jedna schůzka s učiteli.

datumlokalitaškola či oddílpočet účastníků do 18 letpočet účastínků nad 18 let
7.2.2008PR Kamenný vrchZŠ Svážná181
5.3.2008NPP Stránská skálaSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad81
12.3.2008NPP Stránská skálaSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad121
12.3.2008PR Kamenný vrchoddíl Albion103
19.3.2008KobylniceSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad91
25.3.2008lom MokráSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad251
26.3.2008KobylniceSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad251
27.3.2008KobylniceSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad191
27.3.2008PR Kamenný vrchZŠ Kotlářská322
28.3.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad141
2.4.2008HádySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad151
2.4.2008biocentrum KobylniceZŠ Kobylnice263
9.4.2008HádySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
16.4.2008HádySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad141
23.4.2008Kraví horaCZŠ Lerchova552
23.4.2008HádySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad121
24.4.2008HádyZŠ Gajdošova352
30.4.2008HádySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
30.4.2008PR Kamenný vrchZŠ Křídlovická181
25.4.2008PP Bílá horaZŠ Kamenačky352
28.4.2008PP Bílá horaZŠ Kamenačky291
5.5.2008PP Kavkygym. Globe201
7.5.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad141
3.6.2008PP Obřanská stráňZŠ Hamry211
5.6.2008NPR Hádecká planinkaZŠ Sekaninova112
13.6.2008PP Medlánecké kopceZŠ Novoměstská121
14.5.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
16.5.2008PR Kamenný vrchgym. J.G. Mendela181
21.5.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad111
25.6.2008PR Kamenný vrchZŠ Horácké nám.151
28.5.2008PR Kamenný vrchZŠ Kuldova 302
28.5.2008PP KavkySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad111
4.6.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad121
11.6.2008PR Kamenný vrchSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad111
12.6.2008PP Medlánecké kopceZŠ Novoměstská131
10.9.2008PP Velká KlajdovkaSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad141
12.9.2008NPR Hádecká planinkaZŠ Kamenačky342
18.9.2008PP Patočkova horaZŠ Neslovice202
24.9.2008KobylniceSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
25.9.2008PP Medlánecké kopceZŠ Horácké nám.161
1.10.2008NPP Stránská skálaSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad111
3.10.2008PR Kamenný vrchgym. Vídeňská251
8.10.2008NPP Stránská skálaSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
15.10.2008KobylniceZŠ Kobylnice a SOŠ zahradnická a SOU Rajhrad303
22.10.2008KobylniceSOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
22.10.2008PR Kamenný vrchoddíl Albion82
3.11.2008MedlánkyZŠ Jana Babáka282
5.11.2008MedlánkySOŠ zahradnická a SOU Rajhrad131
6.11.2008MedlánkyZŠ Hudcova331
CELKEM 92065

Sbírkové karty chráněných území:

Pro propagaci projektu Děti pečují o přírodu a ochrany přírody v městě Brně a Jihomoravském kraji jsme v roce 2008 začali tvořit sadu karet, z nichž každá je věnována jednomu brněnskému chráněnému území (v budoucnu nevylučujeme ani další území v Jihomoravském kraji). Karty obsahují základní informace o chráněném území, o předmětu ochrany, o zajímavých zástupcích flóry a fauny, mapku území a fotky. Karty jsou barevné, velikosti A5, potažené tenkým laminem, aby vydrželi i použití v terénu.

V roce 2008 se nám podařilo získat dotaci na tento záměr z několika zdrojů a navíc jsme ve výběrovém řízení získali pro jejich výrobu tiskárnu, která je natiskla za téměř poloviční cenu, než byly rozpočtované náklady na tisk dle předběžných kalkulací. Díky tomu jsme mohli vydat v tomto roce karty k 15 územím (z celkových 29 - jsme tedy již v polovině záměru) a navíc zvýšit náklad většiny na 3000 kusů.

Dotaci z Ministerstva životního prostředí jsme použili z větší či menší části na kofinancování vydání 9 z karet.

č. kartyvydané kartyvydán počet
3PP Bílá hora3000
7NPP Červený kopec3000
8NPR Hádecká planinka3000
10PR Jelení žlíbek3000
12PR Kamenný vrch2000
16PP Medlánecká skalka3000
17PP Medlánecké kopce2000
21PP Obřanská stráň3000
26NPP Stránská skála3000
CELKEM 25000

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
2000 ks karet NPR Hádecká planinka3000 ks karet NPR Hádecká planinka
2000 ks karet PR Kamenný vrch2000 ks karet PR Kamenný vrch
0 ks karet NPP Červený kopec3000 ks karet NPP Červený kopec
0 ks karet PP Medlánecká skalka3000 ks karet PP Medlánecká skalka
0 ks karet PP Jelení žlíbek3000 ks karet PP Jelení žlíbek
0 ks karet PP Obřanská stráň3000 ks karet PP Obřanská stráň
0 ks karet NPP Stránská skála3000 ks karet NPP Stránská skála
0 ks karet PP Bílá hora3000 ks karet PP Bílá hora
0 ks karet PP Medlánecké kopce2000 ks karet PP Medlánecké kopce
40 dobrovolnických brigád50 dobrovolnických brigád
800 zapojených účastníků985 zapojených účastníků

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Projekt děti pečují o přírodu svou realizací a náplní měl přímý dopad především na mládež do 18 let a jejich dospělý doprovod. Při některých akcích se ale zapojili i starší účastníci. S některými školami se vyvinula dlouhodobá užší spolupráce nejen na tomto projektu.Významný je přínos pro samotnou přírodu - provedení managementových a úklidových zásahů v chráněných územích, tedy v lokalitách přírodně cenných.

Bohužel nelze prokázat nepřímý dopad projektu na ostatní cílové skupiny, který byl realizován šířením informací o projektu a sdělením informací obsažených na letáčcích a naučných kartách, které si účastníci odnesli na památku, ale také formou internetových stránek jednotlivých škol a oddílů které se do projektu zapojili.

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly větší část nákladů spojených s realizací projektu "Děti pečují o přírodu". Zbytek nákladů byl uhrazen z jiných zdrojů (podpora od Statutárního města Brna, z finančního mechanismu EHP a Norska, Jihomoravského kraje...) - díky tomu mohou být brigádnické vzdělávací akce i karty o chráněných územích zdarma. Finanční podpora tohoto a obdobných projektů ze strany Ministerstva je velice důležitá již proto, že občanské sdružení Rezekvítek nemá dost finančních prostředků na to, aby takovéto projekty realizovalo pouze z vlastních zdrojů.Díky této finanční podpoře bylo umožněno všem žákům bez rozdílu na jejich sociální situaci zapojit se do projektu. Aktivním zapojením do péče o chráněné území byli vedeni k spoluzodpovědnosti za stav životního prostředí v blízkosti jejich bydliště či školy. Současně jim byl umožněn přístup k informacím přímo v terénu (na chráněném území), čímž se rozšířily jejich, do té doby pouze teoretické, vědomosti a dovednosti.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu došlo k následujícím změnám:

Díky získání více dotací a zajištění levnější tiskárny jsme mohli zvýšit počet vydaných naučných karet o chráněných územích podpořených z této dotace z plánovaných 4 000 kusů na 25 000 kusů (celkem jsme vydali z více projektů 45 000 karet - 15 území)

Navýšení počtu akcí z předpokládaných 40 na 50, čímž došlo také k zapojení vyššího počtu účastníků, než jsme předpokládali (místo 800 se zapojilo 985 osob).

Udržitelnost

Výsledky projektu jsou prezentovány na schůzkách pro učitele a vedoucí zájmových organizací. Informační karty propagující péči o chráněná území jsou využívány k šíření environmentálního povědomí a jako odměny za práci na dobrovolnických brigádách. Pokračování brigádnické části projektu je bohužel závislé na dotační podpoře - ta je prozatím zajištěna do června 2009, dotace z MŽP na pokračování v roce 2009 zatím nevyšla, proto budeme pokračovat v hledání dalších zdrojů, v nejhorším od července program přerušíme až do získání další finanční podpory.


Přílohy