Sady výukových pomůcek pro EVVO

Rezekvítek

č. projektu

180

rok podání

2008

Dotace

153 290 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Ostatní

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

Podpora neperiodických publikací, informačních a výukových materiálů zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo vytvořit dvě nové sady výukových pomůcek a dotovanou cenou je zpřístupnit širokému okruhu zájemců z řad pedagogických pracovníků, dobrovolníků pracujících s dětmi i široké veřejnosti a napomoci tak environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě.

Dotované sady pomůcek byly nabídnuty přímo Střediskům ekologické výchovy a školám, přednostně z Jihomoravského regionu, po naplnění poptávky i v dalších krajích.

Popis jednotlivých sad výukových pomůcek:

A. Krabice naší vlasti (Zeměpisně přírodovědná krabice)

Autor: pracovníci SEV Chaloupky, Markéta Navrátilová

Anotace: Sada výukových pomůcek "Zeměpisně přírodovědná krabice" vznikla transformací a doplněním existujícího a mnoho let provozovaného výukového programu, vytvořeného na SEV Chaloupky. V rámci aktivit si děti například vytvoří vlastní prostorovou mapu České republiky, zjistí kde tečou které řeky, naučí se chráněná území, města, hory a pohoří, zjistí kde co roste a proniknou do tajemství nářečí a národopisných oblastí apod.

Výsledný aktivit krabice:

1. Plošná mapa ČR

2. Dědictví předků

3. Toulky českou krajinou

4. Čí je to nářečí

5. Křížem krážem českým státem

6. Kdo byl kdo

7. Střípky historie

8. Hádej, kde roste

9. Českým výrobkům na stopě

10. Modelování krajiny

11. Orientace v terénu

>

B. ŠEST ALÍKŮ a AROMA LOTTO - čichací hry

Autor: RNDr. Kamila Štěpánková

Anotace: ŠEST ALÍKŮ a AROMA LOTTO jsou dvě výukové společenské hry v jednom balení, vhodné pro mladší děti (2-7 let) - ideální pro použití v mateřských školkách a mateřských centrech. Hry jsou určeny pro 2 až 6 hráčů.

Jejich cílem je vytvořit u dětí návyk používat vědomě svého čichu jako informačního zdroje a pomůcky k preventivní ochraně před nebezpečnými látkami. Tento návyk pak pomáhá dětem vnímat své okolí a přírodu více smysly a v neposlední řadě pomáhá chránit děti například před neuváženým stykem s chemikáliemi, jejichž nebezpečnost nelze rozpoznat zrakem.

Obsah výukové pomůcky:

-hrací plán pro hru ŠEST ALÍKŮ

-6 figurek pejsků

-2 hrací kostky

-6 papírových domečků

-12 kartiček vůní s popisem na rubu

-48 kartiček vůní (žetonů) pro AROMA LOTTO

-6 hracích karet pro AROMA LOTTO

-12 dóz s vůněmi (obsahují vatový nosič)

-12 zásobních flakónků s vůněmi pro průběžné "oživování" vůní v dózách

-metodika s návodem

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektu

Byly vytvořeny a vydány 2 nové sady výukových pomůcek:

A. Krabice naší vlasti (Zeměpisně-přírodovědná krabice)

Počet kusů: 10

Výrobní náklady na 1ks: přibližně 19 700 Kč

Prodávána za cenu sníženou díky dotaci - tedy za 8500 Kč

B. ŠEST ALÍKŮ a AROMA LOTTO - čichací hry

Počet kusů: 10

Výrobní náklady na 1ks: přibližně 3 150 Kč

Prodávána za cenu sníženou díky dotaci - tedy za 600 Kč

6. Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
10 ks sady výukových pomůcek Zeměpisně přírodovědná krabice10 ks sady výukových pomůcek Krabice naší vlasti
10 ks sady výukových pomůcek Čtyři Alíci - čichací hry10 ks sady výukových pomůcek ŠEST ALÍKŮ a AROMA LOTTO

Všech stanovených cílů bylo dosaženo

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Cílové skupiny:

• děti a mládež

• instruktoři a vedoucí dětských kolektivů

• pedagogové

• široká veřejnost

Využití publikací může každoročně podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tisíců dětí i dospělých. Vydané materiály jsou cenným zdrojem informací a inspirace...

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly 66,7 % nákladů spojených s tvorbou a výrobou výše uvedených sad výukových pomůcek včetně nákladů na přípravu a koordinaci jejich vydání. Zbytek nákladů a distribuce budou uhrazeny příjemci publikací. Finanční podpora vydávání pomůcek a publikací ze strany Ministerstva je velice důležitá, protože občanské sdružení Rezekvítek, vzhledem k tomu, že nevydává publikace komerčně, nemá dost volných finančních prostředků aby vydalo zmíněné publikace celkově ve vlastní režii, zároveň máme zkušenost, že finanční spolupodílení od příjemce dotovaných pomůcek a publikací je vhodným způsobem selekce těch, kdo mají o pomůcky opravdový zájem a kteří je opravdu využijí, proto preferujeme prodej za dotovanou cenu před volným rozdejem (i když i takové publikace vydáváme a rozdáváme).

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním změnám - pouze byl upřesněn a rozšířen obsah výukových pomůcek a zvoleny nové názvy.

Udržitelnost

Sady výukových pomůcek jsou kvalitně zpracovány a připraveny k další výrobě - dalším zájemcům je budeme prodávat pouze za výrobní náklady dalších sad, tedy již bez zatížení náklady na vymýšlení a tvorbu výukových pomůcek.

Od každé sady jsme "odkoupili" jednu do "knihovny" Rezekvítku a budeme ji půjčovat zájemcům, kteří si nechtějí nebo nemohou celou sadu přímo koupit - možnost zapůjčení našich sad výukových pomůcek využití ročně desítky škol a dětských oddílů.


Přílohy