Publikace Rezekvítku pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu

Rezekvítek

č. projektu

181

rok podání

2008

Dotace

248 190 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Publikace (včetně rukopisů)

Široká veřejnost

Školní a mimoškolní osvěta

Podpora neperiodických publikací, informačních a výukových materiálů zaměřených na oblast životního prostředí a udržitelného rozvoje.


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo vydat dvě nové ekovýchovné publikace a dotovanou cenou je zpřístupnit širokému okruhu zájemců z řad pedagogických pracovníků, dobrovolníků pracujících s dětmi i široké veřejnosti a napomoci tak environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. Publikace dotované z projektu však nebudou distribuovány přes komerční knihkupectví, aby zůstala zachována jejich příznivá cena. 300 kusů publikací od každého druhu bude určeno na rozdej zdarma - pedagogům účastnícím se seminářů, kurzů a jiných akcí Rezekvítku, a členům Rezekvítku zabývajícím se ekologickou výchovou dětí, protože také na jejich podporu Rezekvítek vznikl a vyvíjí činnost.

Popis jednotlivých publikací:

Ptačí hlasy

Autor: Tomáš Krásenský

Anotace: Publikace obsahuje 71 barevných karet věnovaných především jednotlivým ptákům - obsahují jejich popis, jednoduchý obrázek vyzdvihující hlavní znaky a notový záznam jejich hlasu. Několik karet je všeobecněji naučných popisují různé typy vydávání dalších zvuků práky. Soubor je doplněn 12ti stránkovou metodikou a vše je uloženo v barevné složce s chlopněmi. Využití karet je jak při přírodovědných aktivitách, tak při hudební výchově a dalších hudebně-výchovných aktivitách v MŠ a ZŠ.

Seznam karet:

č.kartynázev kartyskupina karetč.kartynázev kartyskupina karet
1Brhlík lesnípěvec37Pěnkava obecnápěvec
2Budníček lesnípěvec38Poštolka obecnánepěvec
3Budníček menšípěvec39Racek chechtavýnepěvec
4Budníček většípěvec40Rehek domácípěvec
5Cvrčilka zelenápěvec41Rehek zahradnípěvec
6Čáp bílý a černýnepěvec42Rorýs obecnýnepěvec
7Čejka chocholatánepěvec43Sedmihlásek hajnípěvec
8Červenka obecnápěvec44Skřivan polnípěvec
9Čížek lesnípěvec45Sovynepěvec
10Datel černýnepěvec46Stehlík obecnýpěvec
11Drozd kvíčalapěvec47Strnad obecnýpěvec
12Drozd zpěvnýpěvec48Střízlík obecnýpěvec
13Havran polnípěvec49Sýkora koňadrapěvec
14Holub domácí domácí50Sýkora modřinkapěvec
15Holub hřivnáčnepěvec51Sýkora uhelníčekpěvec
16Hrdlička divokánepěvec52Špaček obecnýpěvec
17Hrdlička zahradnínepěvec53Datel, žluny, strakapoudipěvec
18Husa domácídomácí54Vlaštovka obecnápěvec
19Hýl obecnýpěvec55Vrabec domácípěvec
20Jiřička obecnápěvec56Vrána obecnápěvec
21Kachna domácídomácí57Zvonek zelenýpěvec
22Kavka obecnápěvec58Zvonohlík zahradnípěvec
23Konipas bílýpěvec59Echolokace - zvukový radarvýklad
24Konipas horskýpěvec60Hlas v prostředívýklad
25Konopka obecnápěvec61Hrozba a zastrašovánívýklad
26Kos černýpěvec62Imitátořivýklad
27Králíček obecnýpěvec63Jak se ptáci ozývají I - hlasivkyvýklad
28Králíček ohnivýpěvec64Jak se ptáci ozývají II - křídlavýklad
29Krocan domácídomácí65Jak se ptáci ozývají III - peravýklad
30Křepelka polnínepěvec66Jak se ptáci ozývají IV - zobákvýklad
31Kukačka obecnánepěvec67Kontaktvýklad
32Kur domácí - kohoutdomácí68Varování a poplachvýklad
33Kur domácí - kuředomácí69Volání a vábenívýklad
34Kur domácí - slepicedomácí70Zpěv, teritoriální hlasvýklad
35Pávdomácí71Žebránívýklad
36Pěnice černohlavápěvec   

Vodní čarování 1

Autor: Blanka Ponížilová

Popis: Tato publikace navazuje oblíbenou řadu publikací Lesní čarování 1-3 a Lesní mimičarování, je věnována novému tématu - vodě a vodním rostlinám a živočichům. Publikace je plná kvízů a hříček, vystřihovánek, hádanek, námětů, omalovánek, barevných fotografií a dalších zajímavostí. Publikace má 34 stran a 3 vložené přílohy.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektu

Byly vytvořeny a vydány 2 nové publikace:

Publikace Ptačí hlasy - vydáno 1000 ks

Publikace Vodní čarování 1 - vydáno 2000 ks

Celkem tedy 3000 ks kvalitních ekovýchovných vzdělávacích materiálů distribuovaných za velice příznivé ceny a tedy přístupné velkému množství dětí.

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
1000 ks publikace Ptačí hlasy
  1000 ks publikace Ptačí hlasy
 
2000 ks publikace Vodní čarování2000 ks publikace Vodní čarování 1

Všech stanovených cílů bylo dosaženo

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny

Cílové skupiny:

• děti a mládež

• instruktoři a vedoucí dětských kolektivů

• pedagogové

• široká veřejnost

Využití publikací může každoročně podpořit environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu tisíců dětí i dospělých. Vydané materiály jsou cenným zdrojem informací a inspirace...

Přínos projektu pro řešitele

Prostředky poskytnuté MŽP pokryly 64 % nákladů spojených s vydáním výše uvedených publikací včetně nákladů na přípravu a koordinaci jejich vydání. Zbytek nákladů a distribuce budou uhrazeny příjemci publikací. Finanční podpora vydávání pomůcek a publikací ze strany Ministerstva je velice důležitá, protože občanské sdružení Rezekvítek, vzhledem k tomu, že nevydává publikace komerčně, nemá dost volných finančních prostředků aby vydalo zmíněné publikace celkově ve vlastní režii, zároveň máme zkušenost, že finanční spolupodílení od příjemce dotovaných pomůcek a publikací je vhodným způsobem selekce těch, kdo mají o pomůcky opravdový zájem a kteří je opravdu využijí, proto preferujeme prodej za dotovanou cenu před volným rozdejem (i když i takové publikace vydáváme a rozdáváme).

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním změnám - pouze se, díky komplikacím při sazbě děl, nepodařilo dodržet časový harmonogram a publikace byly vydány později, než se původně plánovalo. Vydání v roce 2008 se ale podařilo a nyní mohou sloužit plně svému účelu.

Udržitelnost

Publikace jsou průběžně prodávány a tak udržují při životě Tvůrčí centrum Rezekvítku. To má díky tomu možnost tvořit a distribuovat nové publikace a pomůcky pro ekologickou výchovu a osvětu. Zároveň počítáme s rozvíjením řady Vodních čarování o další díly, protože zbylo velké množství námětů a nápadů nepoužitých v tomto díle.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace Grafická příloha - publikace
Fotodokumentace Grafická příloha - publikace
Počet zobrazených záznamů: 2