Mateřství ekologie dětství (část M.E.D.věd)

Centrum pro rodinu M.E.D. o.s.

č. projektu

285

rok podání

2010

Dotace

220 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu:

Projekt byl původně plánován jako součást (polovina) většího projektu. Druhou polovinu tvoří aktivity v Mateřském centru M.E.D. v Tyršově ulici, Semily (dále MC MED), které jsou více sociálně laděné - (jako prevence sociálního vyloučení osob pečujících o nejmenší děti). Bohužel jsme nezískali dotaci

od MPSV, proto musely obě pracovnice na VPP (veřejně prospěšné práce) zabezpečovat provoz, náplň a koordinaci zde. Nicméně projekt M.E.D.věd má podporu i z jiných zdrojů, tudíž jsme zvládli realizovat vše v plánovaném rozsahu (s tím, že některé aktivity - besedy, dílničky zeleně laděné probíhaly i v prostorách MC MED, na vzdělávacím rodinném pobytu v Jesenném, také ve spřátelených MŠ a MC). Souvisí to také s neočekávanou přeložkou dopravy v letních měsících do ulice Jílovecká, která tak trochu zastínila genius loci - klid a pohoda se nehledala tak snadno.

V budování a zabezpečení malého milého ekostřediska v památkově chráněné dřevěnce jsme ale i tak pokročili: vybudovali jsme nový vyvýšený záhon, bylinnou spirálu, plůtky z proutí, sběr dešťové vody, krmítka pro ptáky. Tyto činnosti byly vhodnou příležitostí k aktivnímu zapojení tatínků do práce (což se většinou v mateřských centrech nedaří).

Náš nový zvířecí osadník (králík) nás motivoval k ponechání části zahrádky na seno, děti získaly kamaráda, o kterého pečují a praktický zážitek koloběhu na zahrádce. Na podzim přibyli další zvířecí osadníci - rodinka ježků. Biodiverzita i tak malého pozemku se postupně zvyšuje.

Těší nás, že společně zažíváme i sociální biodiverzitu - ve spolupracující organizaci Zrnko naděje (sdružuje rodiny s handicapem). Společné aktivity (dílničky, výlety, slavnosti, turnaje kuželek) dávají prostor pro společné prožitky, jsme vděčni za příležitost pro své děti zažívat různé odlišnosti jako něco normálního.

Rodiny s nejmenšími dětmi mají možnost v rámci našich prográmků, kroužků a táborů pracovat nejenom

s přírodními materiály, ale třeba si vyzkoušet při vhodných podmínkách i solární hračky (autíčka, motýl, brouk). Ukázali jsme tak, že nechceme jen nostalgicky hledět na věci minulé, že nás ekologie zajímá

v celé šíři. Zapojili jsme se také aktivně do občanské společnosti připomínkováním Návrhu územního plánu (zvláště dopravní část), nakonec situace byla vyhrocena až k Petici, kterou podepsalo přes 700 lidí.

Prostory v dřevěnce jsou samozřejmě využívány i k programům EVVO pro MŠ a ZŠ (což nebylo náplní tohoto projektu), bohužel MŠMT nevypsalo na rok 2010 výzvu. Museli jsme zajistit podporu z jiných zdrojů.

Děti dostávaly úkoly i domů - např. vypěstovat okenní zahrádku (odnášely si semínka měsíčku, slunečnice). I touto formou (nepřímo) ovlivňujeme rodiny s dětmi v Semilech a okolí.

Lze tedy konstatovat, že projekt naplnil své hlavní cíle - nabídnout prostor, inspiraci a témata pro sdílení a prožitky, také přesahem informoval širokou veřejnost (kampaně).

Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

Přehled aktivit v rámci projektu:

použité zkratky :

Dř .-památkově chráněná dřevěnka v Jílovecké ulici

ND - nedělní dílnička pro celou rodinu - cca 5 hodin

SM - SMolíček - dílnička pro rodiče s dětmi inspirovaná konkrétní dětskou knížkou (cca 1-2 hod.)

3.1. Dř. Hřejivý kousek pohádky ND (30 osob) + Tříkrálová hra (slavnost)

11.1. Dř. Čarovná zima SM (17 osob)

19.1. MC MED "Víme, s čím si hrajeme"? Beseda o nejen globálních souvislostech světa hraček + výroba jednoduchého mazlíčka pro nejmenší. (9 osob)

1.2. Dř. Svačvečer - SM (16 osob)
21.2. Dř. Skleněnky - ND (15 osob)
1.3. Dř. Strážci Země - SM (17 osob)
5.3. Výlet na biofarmu Klokočí - (12 sob).

8.3. MC MED Životospráva základ zdraví aneb Vaříme s láskou MUDr. Miroslav Holub (10 osob)

15.3. MC Čmelák Liberec - květinové panenky (9 osob)

21.3. Dř. Vítání jara - slavnost (30 osob)

24.3. MC MED Dílnička Květ-Svět (aranžování hrnkových květin) - (14 osob)

4.4. Dř. Velikonoční neděle - ND (30)
6.4.MC MED Jídlo to je Zdraví, radost, energie. Přednáška s ochutnávkou, plná praktických tipů a receptů (Mgr. Karolina Nedělová) - (12 osob)

7.4. MC MED Zahradnické radosti a starosti, sdílení zkušeností, rad i semínek, sazenic. Zahrádka za oknem -(7 osob).

8.4. Dř. Beseda o historii Koštofranku (13 osob)
12.4. Dř. Zbornaplaz - SM (13 osob)

13.4. MC MED Dýcháme se Zemí - o správném dýchání s rehabilitační sestrou Monikou Noskovou, (8 osob)

15.-17.4. Veletrh dětské knihy - Liberec (cca 200 oslovených) dílnička Květ -svět

19.+22.4Dř . Žížalení - hry pro děti (12 osob)

20.4.2010 MC MED LETS systém - přednáška s besedou, Mgr. Anna Hudská,(8 osob)

21.4. MŠ Luční - Táčky : Moje nákupní taška (13 osob)

25.4. Dř.  Týden opravdových plen - happening (18 osob) výlet + slavnost
29.4. Dř.  Čarování s plínami (22 osob)
1.5.  Ekojarmark Olomouc (cca 120 oslovených)
3.5. Dř.  Les Perelín -SM (9 osob)

12.5. MŠ a ZŠ Bílý Kostel - pro rodiče - květinové panenky (17 osob)

13.5. Dř.  Zahradní slavnost Květ -svět (60 osob) slavnost

18.5. MC Dudlík Lomnice n.P. - květinové panenky (13 osob)

25.5. Dř.  Včeličkování - ND (21 osob)

29.+ 30.5. Staročeské trhy Turnov (cca 200 oslovených) dílnička Květ-svět

6.6. Dř.Moje nákupní taška - ND (23 osob)
7.6. Dř. Zelenáčci -SM (20 osob)
12.6. MŠ Luční Můj mazlík (13 osob)

13.6. Dř. Solární hračky - Táta dneska frčí -slavnost (20 osob)

15.6.   Návštěva Záchranné stanice živočichů v Libštátě

15.6. MC Korálek Radčice - květinové panenky (21 osob)

20.6. Dř.  Čarobejlí (13 osob) slavnost+ výlet

21.6. Toulcův dvůr Praha - Svatojánská slavnost - dílnička Květ -svět (cca 100osob)

5.7. Dř.  Pohádky od protinožců SM (8 osob)
11.7. Dř.  Moooře - Voda bez obalu(31 osob) slavnost
19.-23.7. Dř. Příměstský tábor (denně cca 20 osob)
22.7. Dř. Víme, s čím si hrajeme? (ND) (13 osob)
2.8. Dř.  Hobitín - SM (5 osob)
8.-15.8.  Vzdělávací pobyt pro rodiny s dětmi v Jesenném (53 osob)
19.8. Dř. Ušili to na nás - beseda (11 osob)
21.8.Pochod s Bobinou na Kozákov (spolupráce Zrnko naděje - NNO rodin s handicapem)
22.8. Dř.  Hra, umění a umění hrát si - dílnička, beseda (12 osob)
6.9. Dř.  Den skřítků a víl SM + zahradní slavnost (25 osob)
13.9. Dř.  SEMILSKÝ PECEN dílničky pro veřejnost,slavnost

14.9.MC Krůček Svitavy Víme s čím si hrajeme? (25 osob)

16. 9 MC MED Vděčnost za dary života (vztah křesťanství a přírody); s farářkou CČSH Ladou Kocourkovou -(5 osob)
20.9. Dř. Jedem s MEDem (ND) 12 osob
23. 9. MC MED Beseda o biopotravinách a regionálních produktech s praktickou ukázkou vaření - (13 osob)
23.9. Račí stezkou - pochod po okolí Semil (spolupráce Zrnko naděje - NNO rodin s handicapem)

2.10. Jablíčková slavnost na biofarmě Klokočí spojená s přípravou výsadby jablečného sadu -(55 osob)

3.10. Dř. Medvídkování - SM (11 osob)

8.10., 15.10. a 22.10. MC MED Trojdílný rodičovský kurz komunikace "S úctou a v dobrém" aneb Jak se stát úspěšnými rodiči spokojených dětí - (28 osob)

10.10. odpoledne náměstí u kina: TEN-TEN-TEN (10.výročí Mezinárodní sitě MC)- prezentace

14.10 MC MED Přírodní zahrady - co patří do přírodní zahrady a co už ne (fotoprezentace přírodních zahrad Dolního Rakouska - Tulln, Langenlois, Schiltern, Neuruppersdorf) -(8 osob)

17.10. biofarma Klokočí - sázení stromků (35 osob)

18.10. MŠ Luční - Sluníčko : tvořivá dílnička Táčky (rodiče s dětmi)

24.10. Dř. Den stromů - ND (13 osob)

25.10.MC Krůček Svitavy - Moje nákupní taška (30 osob)

1.11. Dř. Kouzelná tykev - SM (13 osob)

4 .11 MC MED - BKM - Bezplenková komunikační metoda aneb Jde to i bez plen - (14 osob)

11.11. Beseda z cyklu Mezi řádky nad knížkou Biomanželka od M.Viewegha + v 11.11 hod. zahájení výstavky 111 medvědů a medvídků (potrvá 11 týdnů; obě akce v dřevěnce v Jílovecké ul.) - (6 osob)

3.11. MC M.E.D. Zdravé vaření s Luckou (8 osob)

5.11.MC krůček Svitavy - Média a svět dětí (15 osob)

18.11. MC M.E.D. Montessori hračky a pomůcky (12 osob) + dř. Praktické ukázky pomůcek (14 osob)

21.11. 2010 Dř. Adventní kalendář ND (16 osob)

2.12. MC M.E.D. Lesní mateřské školky - beseda a sdílení zkušeností - I. Slavíková, lesní rodičovský klub (12 osob)

4.12. MC Krůček Svitavy - Kontakt dětí s přírodním prostředím - beseda + dílnička (18 osob

5.12. Dř. Medový perníček + Mikuláš (32 osob) slavnost

24.12. Dř. Koledování u Betléma (7 osob)

Do aktivit se pravidelně zapojuje (a přiloží občas ruku k dílu) 12 rodin, dalších cca 40 rodin navštívilo aspoň 3x naše programy + další nárazoví návštěvníci (v době prázdnin, Pecen, Mikuláš, výstavky, výjezdy mimo Semily -MC, MŠ) - 30 rodin .

VÝSTUPY:

Rukodělné dílničky pro celou rodinu (plán 50 hod.) - 80 hod.

nedělní dílnička pro celou rodinu (cca 5 hodin) viz přehled ND -10x = 50 hod.

SMolíček 10x dílnička pro celou rodinu SM (1hodina) = 10 hod.

Dílničky MŠ, další MC (2 hodiny) viz přehled 10x 2 = 20 hod.

"Nízkoprahový kroužek" - Přijďte pobetj (plán 160 hod.) - 168 hod.

Pravidelná nabídka:

2x týdně odpolední kroužek v dřevěnce (PO+ ČT cca 2 hodiny x 2) -(10-12 osob) =168 hodin

Dopolední provoz Táčky - pro rodiče s dětmi (plán 240 hod.) - 253 hod.

1x týdně dopoledne v dřevěnce (Táčky pro rodiče s dětmi) cca 3 hodiny (5-6 osob) = 123 hodin

12x rodičovský lesní klub Na Treperce (cca 4 hod. - 8 osob) = 48 hodin

+ dopolední programy v MC viz přehled - beseda + táčky 18x 3 hodiny = 54hodin

7x dopoledne na rodinném táboře v Jesenném =28 hodin

Výstavky (plán 4x) - 5

Ovečky vlna-života plná - leden, únor dřevěnka

Patchwork -březen dřevěnka

Látkové pleny - duben -MC MED

"Hřejivá náruč pohádek" říjen - DDM Lomnice nad Popelkou

Lampičky Jílovecká ulice

Veřejná slavnost 10x (viz přehled)

5 dní příměstský tábor - léto 19.-23.7.2010 Dř. Příměstský tábor (denně cca 20 osob)

Kampaně 5x

Týden pro Zemi - aktivity 13.-21.4. článek v SN (Semilské noviny) - viz příloha

Týden opravdových plen - výstavka + akce 25. + 29.4., také praktická ukázka BKM rodinný pobyt v Jesenném a beseda BKM 4.11.

Týden pro rodinu - slavnost Květ-svět - spojení s kampaní za fair flowers - férové květiny

Měsíc biopotravin - článek SN - viz příloha , PECEN, spolupráce s biofarmou Klokočí, cyklus vaření, bedýnkový systém

Týden mobility - akce 20.9. + připomínkování Návrhu územního plánu z hlediska přijatelného dopravního řešení ve městě pro rodiny s dětmi (článek SN)

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Sdílené zkušenosti pro rodiny - viz přehled činnosti - dostatečně pestrá nabídka aktivit a témat

Kampaně - viz výstupy, nejvíce si ceníme praktické spolupráce s biofarmou Klokočí, kampaň Bio

do škol jsme pouze nakročili (jedna aktivní rodina vstoupila do jednání o možnostech s Centrální jídelnou v Semilech), zahájili jsme praktické kurzy vaření, bedýnkový systém.

Podařilo se nám také rozproudit rodičovský zájem a zodpovědnost v oblasti dopravního řešení

v Semilech, iniciovali jsme vznik dopravní komise.

LETS - Seznámení s LET Systémem proběhlo v průběhu dvou přednášek s besedou, také byl uveřejněn článek v Semilských novinách a Infolistech Zrnka naděje. Bylo vytvořeno základní administrativní zajištění a zprovozněny webové stránky lets-ceskyraj.webnode.cz/ pro větší přehlednost a rychlejší komunikaci. Došlo k uzavření prvních transakcí. Jsme teprve na začátku, účastníci si zvykají na tento nepeněžní systém, často dochází pouze k přátelským "výměnám" bez potřeby mezičlánku meďáků.

Ale věříme v budoucí rozšíření.

Zatím velmi dobře funguje nabídka ZDARMA oblečení, bot (reduce, reuse, recycle), což pro nízkopříjmové rodiny v dnešní hospodářské situaci je určitě vhodná forma pomoci (zvláště, když to nejsou anonymní kupy textilu, ale často oblečení po menších dětech někoho známého a důvěryhodného).

Přínos pro hlavní cílové skupiny a pro řešitele

Cílové skupiny - rodiny s dětmi (i handicapem), mateřská centra, mateřské školy (v rámci sítě Mrkvička - inspirace možnosti aktivace rodičů) - dle ohlasů věříme, že některé naše směřování se může stát inspirací i mimo region (spolupráce s biofarmou, rodičovský lesní klub, areál památkově chráněné dřevěnky). Také nabízíme metodickou pomoc v těchto oblastech (MC Krůček aj.).

Přínos pro řešitele - zkušenosti, kontakty s lidmi a organizacemi (Veletrh výukových programů, Mrkvička, Mrkev - krajské konference, možnost rozšíření vzdělání v oblasti EVVO (projekt Střevlíku "Zvyšování kvality v předškolní enviromentální výchově", semináře k rozšíření možností a metod EVVO - Montessori pedagogika, loutkové divadlo, kritické myšlení atd.).

Dovybavení ekocentra pomůckami, vybavením a odbornou i dětskou literaturou, inspirace z MC a MŠ zeleně laděných.

Zhodnocení dopadu projektu

b) regionální - spolupráce s MC Korálek - Železný Brod, MC Čmelák Liberec, MC Dudlík Lomnice, biofarma Klokočí Český Ráj

virtuálně, díky internetu až celostátní (www, Facebook skupina Jílovecká ulice)

Zásadní změny v postupy a problémy v řešení

Podstatnou změnou bylo neplánované přeložení dopravy do ulice Jílovecká (přechodně kvůli budování kanalizace) - čímž se snížila bezpečnost i pohoda v těchto místech - z tohoto důvodu jsme ze dvou dopolední v dřevěnce skončili pouze u jednoho, dále jsme dopolední dílničky a besedy nabízeli

v prostorách MC MED (cca 600m vzdálených), část rodičů se nechala inspirovat hnutím lesních školek - lesní klub rodičů v lokalitě Na Treperce. Velkou část aktivit, technik a témat jsme nechali na letní vzdělávací pobyt rodin s dětmi v přírodním prostředí .

Dvě původně plánované výstavky nebyly v roce 2010 realizovány (výstavka fotografií z minulosti dřevěnek, potichu v lese - dětská literatura). Historie Semil se v tomto roce dočkala dvou nových publikací + výstavy (z archívu) - přišlo nám tedy zbytečné nosit dříví do lesa (v konkurenci profesionálů) a druhá výstavka byla jen přesunuta (po dohodě s vedením MŠ ) na začátek roku 2011 jako zahájení Mezinárodního roku lesů.

Počet plánovaných výstavek byl dodržen - úspěšná výstavka z ovčího rouna byla prezentována veřejnosti v DDM Sluníčko v Lomnici n. Pop.

Publicita projektu

internet : medvedsemily.webnode.cz/

nazeleno.webnode.com/

kvet-svet.webnode.cz/

tyto troje www chápeme i jako inspirační pro rodiny s dětmi a organizace, rozhodli jsme se na jejich zviditelnění a propagaci vydat kalendářík- pexeso(skřítků) z projektů spoluúčasti

www.med-semily.cz/

lets-ceskyraj.webnode.cz/

Facebook skupina Jílovecká ulice

InfoListy Zrnka naděje www.zrnko-nadeje.cz/index.php/2010 virtuální časopis pro rodiny, organizace a zájemce z oblasti handicapu - rozesílá se celorepublikově

tištěná média: samostatná příloha článků Semilské noviny (5x), Turnovsko v akci (1x)

osobní prezentace (dílničky, výstavky, prezentace):

- výstava Týdny pro neziskový sektor - Krajská knihovna Liberec - únor ,

- konference Mrkvička Střevlík - Liberec (26.4.2010), České Budějovice (12.10.2010),

- Veletrh dětské knihy Liberec- duben,

- Staročeské trhy Turnov - květen,

- Svatojánská slavnost Toulcův Dvůr Praha - červen,

- vánoční trh Střevlík - prosinec.

Udržitelnost - jak je zajištěno využití výsledků (příp. pokračování projektů) po vyčerpání grantu

Zelená témata jsou v CPR M.E.D. dlouhodobá, činnost našeho miniekostřediska v památkově chráněné dřevěnce a spotřebitelské kampaně velmi vítá Liberecký kraj (z hlediska EVVO bylo Semilsko nepokrytou oblastí), v rámci svých možností nás podporuje a je výhled také do budoucna, naše aktivity

na poli EVVO v rodině rozšiřujeme i formou metodické pomoci jiným MC (např. MC Krůček Svitavy). Spotřebitelské kampaně nepovažujeme za ukončené s koncem projektu (např. Květ -svět - ekostopa řezaných květin bude pokračovat výstavou v březnu 2011), látkové pleny + BKM, fair trade a bio je také nekončící téma.


Přílohy