Metodická podpora využívání školních zahrad a přírodních učeben

Rezekvítek

č. projektu

50

rok podání

2010

Dotace

244 960 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Pedagogičtí pracovníci, vedoucí kolektivů dětí a mládeže

Školní a mimoškolní osvěta

životní prostředí ve městech


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo uspořádat v roce 2010 dvě exkurze "Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách" pro učitele. Pro zájemce z řad pedagogů bychom pak chtěli zpracovat výstupy ze všech exkurzí (sedm v letech 2002-2009 a dvě 2010) na metodické DVD.

Třídenní exkurze pro učitele - Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách - je osvědčený vzdělávací kurz přispívající k šíření osvěty a propagaci zachování školních zahrad a přírodních učeben jako nepostradatelné vzdělávací a ekovýchovné pomůcky na školách a také přirozené a nezastupitelné součásti prostředí měst a obcí. Účastníci vidí nejen příklady dobré praxe, ale vyměňují si vlastní zkušenosti a vstřebávají zkušenosti od odborných lektorů a průvodců. Na organizaci exkurzí jsme spolupracovali s Chaloupkami a Lipkou - školským zařízením pro environmentální vzdělávání.

1. Jarní exkurze na ukázkové zahrady v Dolním Rakousku

Termín: 25. - 27. 6. 2010

Tuto mimořádnou třídenní exkurzi pro 41 účastníků jsme směřovali na ukázkové zahrady v Dolním Rakousku.

Vyjeli jsme z Brna a to v pátek po obědě přes Bratislavu do Rakouska. Naše první zastavení bylo na zámku Schlosshof (www.schlosshof.at). Zde jsme prozkoumali dvě zahradní inspirace. V první řadě to byl historický statek s užitkovými a ukázkovými zahradami. K vidění zde byla ukázka květinové i užitkové zahrady, různých praktických i ozdobných prvků, prostory pro hry i vzdělávaní dětí a zpřístupnění chovu zvířat. Na prohlídku užitkových zahrad jsme navázali průzkumem zámeckého parku s udržovanými záhony ve francouzském stylu včetně tvarovaných dřevin a také monumentálně pojatý extenzivní park s rovnými cestami, takřka lesními porosty a ohradou se zubry.

Druhý den dopoledne jsme věnovali návštěvě informačního centra Národního parku Donau Auen u Vídně - v městečku Orth (www.donauauen.at). Zde se nám věnovala slovensky mluvící průvodkyně a provedla nás nejdříve ve venkovní části využívané pro terénní programy a následně i uvnitř ve vzdělávací expozici. Je tu spousta inspirativních prvků pro pozorování přírody a zpestření výuky, včetně podvodní pozorovatelny či obřího čapího hnízda pro celou třídu žáků. Po návštěvě Orthu jsme se ještě zajeli podívat na břeh Dunaje, kde správa národního parku realizuje krajinářské projekty pro šetrné propojení přírody a turistického ruchu.

Odpoledne jsme přejeli do Langelois, kde jsme navštívili areál Střední zahradnické školy (www.gartenbauschule.at), jejímž základem filozofie jsou Přírodní zahrady. Kolem této školy je velmi inspirativní ukázková a výuková zahrada se spoustou inspirativních prvků a ukázkových biotopů využitelných ve školních zahradách. Tyto zahrady budují a obhospodařují žáci školy.

Neděli jsme strávili v rozsáhlém komplexu Kittenbergerových zahrad v Schilternu (www.kittenberger.at). Tato ukázková a sbírková zahrada na jednom místě prezentuje nepřeberné množství typů zahrad a zahradních prvků, využití dřevin a bylin, úpravy přírodních stanovišť i budování nových biotopů v duchu přírodních zahrad.

2. Podzimní exkurze po českých zemích

Termín: 17. - 19. 9. 2010

Na tuto tradiční třídenní exkurzi vyjelo s námi 26 účastníků (pedagogů českých a moravských škol a školek, pracovníků SEV). Tentokrát jsme směřovali na ukázkové zahrady a přírodní učebny v Královéhradeckém a Ústeckém kraji. Ubytování jsme měli ve středisku Palda v Rovečku pod Troskami. Navštívili jsme tyto zahrady:

Pátek 17.9. 2010

  • ZŠ a MŠ Machov - inspirativní opravdová Škola pro udržitelný život a malou školní zahradou a keltským stromokruhem.
  • Masarykova ZŠ Broumov - projekt "Naše zahrada" zapojil do budování školní zahrady opravdu celé město
  • ZŠ Studenec - naučná stezka okolím školy s různými prvky, biotopy, venkovní učebnou ...
  • večerní prezentace školních zahrad účastníků, diskuze

Sobota 18.9. 2010

  • ZŠ T.G.Masaryka Lomnice nad Popelkou - ekologický areál s hřištěm a návazností na školní hřiště a areál DDM
  • ZŠ Dubá - "Učíme se v zahradě" - projekt na zahradu podpořený Nadací na obnovu a záchranu Jizerských hor
  • ZŠ a MŠ Okna - návštěva školní zahrady a školy dlouholetých, věrných účastnit Toulavých autobusů, ukázka využití inspirace z našich exkurzí
  • ZŠ a MŠ Dětenice - projekt na školní zahradu s názvem "Zahrada poznání"

Neděle 20.9. 2009

  • Zámek Loučeň - Labyrintárium - ukázka zajímavých zahradních prvků (labyrintů) z různých materiálů
  • Botanicus Ostrá nad Labem - ukázkové a inspirativní zahrady se spoustou zahradních prvků a květinových i zeleninových záhonů.

3. Metodické DVD o školních zahradách a přírodních učebnách

Z námětů nastřádaných v devíti toulavých autobusech jsme vytvořili inspirativní DVD. Učitelé zde najdou jednak pohled od dosud navštívených míst a zahrad. Uvidí, kde a jaké ukázkové zahrady jsou a díky kontaktům je mohou případně i samostatně navštívit. V druhé části jsou ukázky řešení některých zajímavých prvků školních zahrad a přírodních učeben, tak jak jsme je na různých místech na našich cestách nalezli. DVD bylo vydáno v počtu 500 ks a kromě účastníků letošních toulavých autobusů bude zdarma nabídnuto dalším zájemcům prostřednictvím našich webových stránek a informačních e-mailových rozesílek.

Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektu

Bylo zrealizováno:

1 exkurze na ukázkové zahrady v Dolním Rakousku - 41 účastníků

1 exkurze po Královéhradeckém a Ústeckém kraji - 26 účastníků

500 ks Metodické DVD o školních zahradách a přírodních učebnách

Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíleDosažené cíle
1 exkurze na ukázkové zahrady v Dolním Rakousku - 35 účastníků 1 exkurze na ukázkové zahrady v Dolním Rakousku - 41 účastníků
1 exkurze po Královéhradeckém a Ústeckém kraji - 35 účastníků 1 exkurze po Královéhradeckém a Ústeckém kraji - 26 účastníků
500 ks Metodického DVD500 ks Metodického DVD

Stanovených cílů projektu bylo dosaženo, na druhé exkurzi bylo méně účastníků, na první více. Účast je dána možností učitelů uvolnit se z vyučování a také finančními možnostmi škol. Protože jsme pořádali exkurze dvě, řada pedagogů si vybrala účast jen na jedné, a to častě na té Rakouské.

Přínos projektu pro hlavní cílové skupiny a řešitele projektu

Cílové skupiny:

pedagogové
Pracovní SEV propagující školní zahrady a přírodní učebny
odborná veřejnost pohybující se v oboru školních zahrad

Exkurze Toulavý autobus pak přinesly pedagogům a dalším zájemcům o podporu školních zahrad inspiraci a informace pro rozvoj školních zahrad. Zároveň jsou tyto exkurze motivací na školních zahradách dále pracovat, rozšiřovat je a především zvyšovat množství a kvalitu vzdělávacích prvků v nich. Pro širší skupinu zájemců, kteří se nedostali na naše exkurze, přináší tuto inspiraci vydané DVD.

Zhodnocení dopadu projektu

Dopad projektu c) celostátní

Projekt podpořil udržení a využívání školních zahrad jako významného ekovýchovného nástroje ve školství - účastníci jsou z různých koutů České republiky a také šíření DVD není územně omezeno.

Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním potížím a změnám.

Publicita projektu

Na všech zvacích letácích a výstupech projektu je uvedena podpora projektu ze strany MŽP, dle podmínek v rozhodnutí.

Udržitelnost - jak je zajištěno využití výsledků (příp. pokračování projektů) po vyčerpání grantu

Udržitelnost výstupů z exkurzí - učitelé budou dále používat získané informace ku prospěchu ekologické výchovy. Také připravujeme další ročníky této vzdělávací akce a sháníme na ně dotační podporu.

DVD bude nabízeno zdarma prostřednictvím internetových stránek Rezekvítku a e-mailových rozesílek. Po jeho rozdání uvažujeme následně o zveřejnění obsahu DVD na internetových stránkách a každoroční doplňování o nově navštívená místa.


Přílohy

V tabulce nebyly nalezeny žádné záznamy k zobrazení.