Příroda v srdci města 2011 - podpora využívání školních zahrad, městských parků a přírodních zákoutí

Rezekvítek

č. projektu

202

rok podání

2011

Dotace

123 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Kampaně, festivaly

Odborná veřejnost

Péče o zahrady, parky, městskou zeleň a chráněné stromy

životní prostředí ve městech


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Cílem projektu bylo uspořádat v roce 2011 několik osvětových a vzdělávacích akcí věnovaných životnímu prostředí ve městech, konkrétně především ve městě Brně, a přispět k propagaci ochrany a využívání zelených zákoutí, které v městě máme.

Hlavní akce byla věnována propagaci školních zahrad a přírodních učeben – jubilejní desátá exkurze pro učitele s touto tématikou.

Akce pro veřejnost pak prezentovaly a propagovaly přímo brněnskou zeleň a přírodu, ať již na tradičním Dni země či na sériích exkurzí do brněnských chráněných území či zajímavých zákoutích města.


Aktivita 1: Desátý Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách

Termín: 16. – 18. 9. 2011

Na tuto tradiční třídenní exkurzi pro učitele vyjelo s námi 27 účastníků (pedagogů českých a moravských škol a školek, pracovníků SEV). Dalších devět míst v autobuse zabrali účastníci projektu věnovanému Přírodním zahradám realizovaným Chaloupkami – uhradili poměrnou část nákladů a akce se tak pro Rezekvítek zlevnila. Tentokrát jsme naši vzdělávací exkurzi směřovali na ukázkové zahrady a přírodní učebny v kraji Vysočina. Ubytování a většinu stravy jsme měli ve středisku Chaloupky. Navštívili jsme tyto zahrady:


Pátek 16. 9. 2011

9:00 – 11:30 - ZŠ Velká Bíteš – ukázka dvou zahrad – na jedné je od roku 2007 budována učebna v přírodě, druhá již více jak 30 let slouží pro „pozemkářské“ práce a je společná se ZŠ (speciální ZŠ), více o učebně v přírodě na http://ucebnavprirode.webnode.cz/

12:00 – 14:30 - ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory - školní zahrada na prahu velkých změn

14:45 – 15:45 - ZŠ Lhotky u Velkého Meziříčí – pěkná zahrada i s altánkem

16:00 – 17:30 - ZŠ Budišov – zeleň kolem školy sice utrpěla výstavbou hřiště, ale už je zase obnovena


Sobota 17. 9. 2011

9:00 – 11:00 - ZŠ a MŠ Nové Veselí – prohlídka školní zahrady i novotou vonící zahrady u mateřské školy

11:30 – 13:00 – ZŠ Přibyslav – malá přírodní oáza uprostřed zástavby, kde se najde vše potřebné pro výuku mnoha předmětů

13:30 – 15:30 - ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod – zahrada mezi městskými hradbami, která se rodí již potřetí

16:00 – 18:00 - ZOO Jihlava – jako jedněm z prvních nám bylo přestavené nově vybudované vzdělávací středisko v podobě mohyly, prozkoumali jsme i vrbové stavby


Neděle 18. 9. 2011

8:45 – 9:45 - ZŠ a MŠ Kněžice – nově se tvořící zahrada

10:45- 12:30 - ZŠ a MŠ Myslibořice – certifikovaná Ukázková přírodní zahrada u základní školy a také nově vznikající zahrada u mateřské školyAktivita 2: Exkurze pro veřejnost na Brněnská chráněná území

V rámci projektu jsme uspořádali tři exkurze na brněnská chráněná a jinak přírodně cenná území:


  1. Exkurze na chráněná území Hádů spojená s výsadbou stromků

Datum: 26. 3. 2011 Účastníků: 14

Na exkurzi jsme prozkoumali NPR Hádecká planinka a PP Velká Klajdovka a seznámili účastníky s důvody ochrany území a principy péče o něj. Na závěr jsme na skrývce Hádeckého lomu pod územími vysadili několik stromů vhodných dřevin.


  1. Exkurze Tajemný Černovický hájek

Datum: 17. 5. 2011 Účastníků: 8

Tentokrát jsme se ponořili do tajemných hlubin posledního, velmi cenného zbytku lužního lesa na území města Brna - Černovického hájku. Průvodcem byl zkušený odborník, ornitolog a hydrobiolog, Jan Sychra z Ústavu botaniky a zoologie MU, který se studiu a záchraně tohoto území věnuje již mnoho let.

  1. Exkurze Geologická exkurze okolo Prgilu

Datum: 12. 11. 2011 Účastníků: 24

Vydali jsme se na průzkum geologie a podzimní přírody v okolí brněnské přehrady pod vedením Mgr. Aleše Bajera z ústavu geologie Mendelovy univerzity v Brně. Mimo jiné jsme si prohlédli území PP Skalky u přehrady, VKP Abrazní sruby, PP Kůlny, PP Junácká louka, PP Na skalách a PR Břenčák.Aktivita 3: Exkurze pro veřejnost Na sraz s Duchem místa

V rámci projektu jsme uspořádali 3 exkurze na přírodně a kulturně zajímavá místa, a to v cyklu „Na sraz s duchem místa“, tedy s důrazem na genus loci daných míst, většinou i s výkladem od studentů architektury.

  1. Exkurze „Brněnské řeky - historie a budoucnost“ a BIG JUMP

Datum: 10. 7. 2011 Účastníků: 31

Exkurze s výkladem o říčních ekosystémech, s bližším zaměřením na brněnské řeky, se konala u příležitosti oslav Evropského dne koupání v řekách, zvaného též Big Jump. Trasa exkurze vedla podél řeky Svratky. Začali jsme u mostu na Poříčí (Táborského nábřeží) a vydali se proti proudu až k Riviéře. O řekách hovořil krajinný ekolog doc. Antonín Buček (Mendelu+ZO ČSOP Veronica) a Ing. Václav Čermák (Unie pro řeku Moravu).


  1. Exkurze do Depa kolejových vozidel

Datum: 9. 11. 2011 Účastníků: 16

Exkurze zorganizovaná ve spolupráci s okrašlovacím spolkem při fakultě Humanitní environmentalistiky Masarykovy univerzity v Brně. Exkurze byla zaměřena na činnosti související s provozováním a historií depa, dopady na životní prostředí (např. olejárna a čistírna lokomotiv) a další aspekty spojené s ekologicky šetrnější železniční dopravou.


  1. Exkurze Začátek je na konci – architektonická procházka

Datum: 23. 11. 2011 Účastníků: 29

Spolu s architekty Romanem Čerbákem a Petrem Čáslavkou jsme objevovali architektonicky povedená i méně povedená zákoutí Brna, povídali si o jejich zapojení do urbanistického rázu města a souvislosti z životním prostředím v Brně.Aktivita 4: Den Země v Brně

Datum: 15.-16. 4 2011

Akci pořádala Lipka – školské zařízení pro environmentální výchovu a občanské sdružení Rezekvítek, celkem se zapojilo dalších 29 organizací.

Počet návštěvníků byl v pátek 1050 (včetně dopoledních škol a odpoledních oddílů), v sobotu pak byl skoro 4x vyšší. Celkem se tak akce účastnilo 4850 osob.

Letošní Den Země je držitelem několika nej. Nejvyšší počet organizací připravující akci (31), nejvyšší počet stánků a stanovišť na Dni Země (56), nejvyšší ověřený počet účastníků akce v jednom dni (3800 v sobotu) a uskutečnila se také cyklojízda Brnem s nejvyšším počtem účastníků za dobu konání této akce (312).

O akci informovaly 2 televizní stanice (CT24, brněnská televize), největší články vyšly v brněnském Deníku a Rovnosti, menší články pak ve zpravodajích městských částí. Rozhovory jsme dělali pro 3 rádia a google najde pod heslem „den země pod spilberkem“ zhruba 10 tisíc odkazů.

V pátek 15. 4. bylo dopoledne věnováno programu pro školy, odpoledne pak pro předem pozvané oddíly i veřejnost – podrobný popis aktivit a programu pro školy a oddíly v přiloženém manuálu, který dostali učitelé k dispozici (ManualDZ-Dobrodružství mezi stromy2011)


V sobotu 16. 4. – celý den pro veřejnost, především pro rodiče s dětmi, ale také pro oddíly. Doprovodný kulturní program také v příloze (pdf).

Letošní oslava Dne Země nesla název Den Země pod Špilberkem s podtitulem Dobrodružství mezi stromy a jejím tématem byl les jako životní prostředí. Brňané, především rodiny s dětmi si mohli vyzkoušet různé poznávací aktivity, které jim hravou formou představily les z pohledu jeho obyvatel. Kromě informací, her a aktivit nabídla akce také ukázky tradičních řemesel, prodej místních a tradičních výrobků nebo ochutnávky biopotravin a produktů Fair Trade. Na sobotu byl připraven kulturní doprovodný program – například divadlo pro děti Baterka, Komedianti na káře, dětský folklorní soubor Valášek či pěvecký sbor Black Uganda Choir. Kulturní program uzavřel koncert známé brněnské kapely Ty Syčáci (redukovaný jen na performera Petra Vášu).


Dosažené výsledky a kvantifikace výsledků projektu


Bylo zrealizováno:

1 třídenní exkurze po školních zahradách pro 27 pedagogů (+9 z jiného projektu)

6 exkurzí pro veřejnost – cca 122 účastníků

1 Den Země pro veřejnost –2 dny - cca 4850 účastníků


Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

Stanovené cíle

Dosažené cíle

1 třídenní exkurze po školních zahradách- pro cca 35 pedagogů


1 třídenní exkurze po školních zahradách- pro cca 27 pedagogů (+9 z jiného projektu)


6 exkurzí pro veřejnost – cca 100 účastníků


6 exkurzí pro veřejnost – cca 122 účastníků


1 Den Země pro veřejnost – cca 3-5tisíc účastníků

1 Den Země pro veřejnost – 2 dny - cca 4850 účastníků


Stanovených cílů projektu bylo dosaženo. Vzhledem ke krácení dotace od MŽP jsme náklady na část účastníků Toulavého autobusu hradili z jiných prostředků.Zhodnocení dopadu projektu


Aktivita 1: Desátý Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách

Že školní zahrady a přírodní učebny schází v naší republice na úbytě a často mizí pod novými drahými sportovišti či jinou zástavbou si už všimlo více pedagogických odborníků. My jsme se rozhodli udělat něco pro to, aby se tak nedělo. Naše exkurze přispěla k řešení – inspirovala tři desítky pedagogů a ředitelů k rozvoji či přímo založení školní zahrady. Exkurze je součástí dlouhodobého projektu a na tomto ročníku jsme navštívili ukázkové zahrady některých účastníků dřívějších ročníků – pozitivní dopad je tedy průkazný.


Aktivita 2: Exkurze pro veřejnost na Brněnská chráněná území a

Aktivita 3: Exkurze pro veřejnost Na sraz s Duchem místa

Tyto exkurze jsou tradiční a osvědčenou osvětovou metodou, kterou Rezekvítek nabízí široké veřejnosti. Prostřednictvím exkurzí jsme zvýšili povědomí návštěvníků o přírodních a kulturních cennostech v Brně a nejbližším okolí, podpořili jsme jejich ochranu a získali další příznivce péče o přírodu v Brně – řada účastníků se zapojuje do našich dalších aktivit a praktické péče o chráněná území.


Aktivita 4: Den Země v Brně

Typ akce a její organizace jsou tradiční a osvědčené. Kampaní před dnem Země a během akce samotné jsme oslovili tisíce lidí s řadou environmentálních témat. Rezekvítek kladl při přípravě a prezentaci aktivit důraz na prezentaci významu zeleně ve městech, na což se i dál více zaměřujeme.


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

V projektu nedošlo k žádným zásadním potížím a změnám, i přes krácení rozpočtu jsme realizovali všechny plánované aktivity, pouze náklady za část účastníků třídenní exkurze pro učitele byla hrazena z jiného projektu.Publicita projektu

Na všech zvacích letácích a výstupech projektu je uvedena podpora projektu ze strany MŽP. O akcích a podpoře projektu z MŽP jsme informovali na internetových stránkách Rezekvítku (www.rezekvitek.cz) a stránkách Jihomoravských ekoporaden (www.ekoradce.cz).

O akci Den Země informovaly 2 televizní stanice (CT24, brněnská televize), největší články vyšly v brněnském Deníku a Rovnosti, menší články pak ve zpravodajích městských částí. Rozhovory jsme dělali pro 3 rádia a google najde pod heslem „den země pod spilberkem“ zhruba 10 tisíc odkazů.Udržitelnost

Udržitelnost výstupů z exkurze pro učitele - učitelé budou dále používat získané informace ku prospěchu ekologické výchovy. Také připravujeme další ročníky této vzdělávací akce a sháníme na ně dotační podporu.

Udržitelnost výstupů z exkurzí pro veřejnost – znalosti a zkušenosti získané během exkurzí účastníci využijí pro ochranu a péči o životní prostředí v Brně. Řada z nich se zapojuje do dalších našich aktivit v oblasti péče o přírodu. Cyklus exkurzí bude pokračovat i v dalších letech, snažíme se získat finanční podporu z různých zdrojů a levnější exkurze budeme částečně připravovat v naší režii i bez dotační podpory.

Osvěta široké veřejnosti na Dni Země má široký dopad i díky mediálnímu obrazu celé akce. Realizace dalších ročníků této akce se bohužel neobejde bez výrazné dotační podpory. Ročník 2012 by měl jako hlavní organizátor připravovat právě Rezekvítek a intenzivně jednáme o dotační i sponzorské podpoře akce.


Přílohy

Typ přílohy Název
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Ostatní pozvánka - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace Fotografie z geologické exkurze okolo Priglu
Fotodokumentace Fotografie z geologické exkurze okolo Priglu
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Leták/plakát letáček - Den Země
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Ostatní pozvánka - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze geologická okolo Priglu
Fotodokumentace fotografie - exkurze geologická okolo Priglu
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Leták/plakát letáček - Den Země
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Ostatní pozvánka - exkurze Toulavý autobus po školních zahradách a přírodních učebnách
Fotodokumentace fotografie - exkurze geologická okolo Priglu
Fotodokumentace fotografie - exkurze geologická okolo Priglu
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Fotodokumentace fotografie - Den Země
Leták/plakát letáček - Den Země
Počet zobrazených záznamů: 33