Aktivně pro přírodu ...

NESEHNUTÍ Brno

č. projektu

203

rok podání

2011

Dotace

225 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Konference, semináře, besedy, přednášky, soutěže

Odborná veřejnost

Ostatní osvětová činnost

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu


V rámci projektu jsme uspořádali dva večery s NESEHNUTÍm. První z nich se konal 29. 11. v 18 hodin v sídle NESEHNUTÍ a nesl název (Eko)stopy předků. Doc. Mgr. Lubor Kysučan, PhD. na něm seznámil přítomné s environmentálními problémy starověkých civilizací a v následné besedě se diskutovaly souvislosti se současným stavme životního prostředí. Druhý večer se uskutečnil 6. 12. a nesl název Zelenější život tady a teď. Lektorem byl zkušený konzultant v oblasti zeleného úřadování a environmentálně šetrných čistících prostředků Mgr. Ing. Petr Ledvina. Lektor seznámil přítomné s obecnými postupy při posuzování environmentální šetrnosti výrobků i s ekologickým značením a praktickými příklady environmentálně šetrného postupu při běžném provozu domácnosti i kanceláře.


V rámci projektu jsme realizovali konferenci Aktivní rodičovství, 15. 10. 2011 na Fakultě sociálních studií v Brně. Konference začala již v pátek rozehřívacím koncertem Yellow Sisters v kavárně Trojka. Dále pokračovala celou sobotu od 9.30 do 19. hodiny večerní. Celá akce pak byla opět uzavřena koncertem Ukulele orchestra jak Brno v kavárně Trojka. Konference se zúčastnilo 486 lidí, kteří se v průběhu dne střídali mezi dvěma velkými sály s přednášejícími. Mimo jiné mohli navštívit řadu stánků, které informovaly o možnostech environmentálně šetrné péče o děti (látkové pleny, ekologické prací a kosmetické prostředky, apod.) a předváděly praktické ukázky. Z konference vznikl také video spot, dostupný zde: http://youtu.be/-0OR2bVIF9E a také na webu http://aktivnirodicovstvi.cz/


V rámci projektu byl vytvořen a spuštěn nový web www.ekobrana.cz. Web poskytuje veřejnosti aktuální informace z oblasti aktivní ochrany životního prostředí i prostor pro konzultaci konkrétních environmentálních problémů.

Bylo uspořádáno setkání pro dobrovolníky, kterého se zúčastnilo cca 20 lidí a to jak z řad lidí, kteří již NESEHNUTÍ dobrovolně pomáhají, tak z těch, kteří se do dobrovolné pomoci teprve chtěli zapojit.

Dosažené výsledky


Kvantifikace výstupů
projektu bude zpracována do připraveného formuláře v MS Excel.


Během konference byl natočen video spot, který zachycuje atmosféru na konferenci, shrnuje názory jednotlivých přednášejících a informuje o přírodě blízkých možnostech péče o dítě. Spot je k dispozici na YouTube kanálu NESEHNUTÍ (http://youtu.be/-0OR2bVIF9E a na webu http://aktivnirodicovstvi.cz/) a volně se šíří sociálními sítěmi. V současné chvíli má cca 600 shlédnutí.


Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli

V rámci projektu jsme měli v plánu uspořádat dva večery s NESEHNUTÍm, tento cíl byl splněn a byly uspořádány dva večery za poměrně velkého zájmu veřejnosti.


Dále jsme v souladu s plánem uspořádali konferenci Aktivní rodičovství, která se konala v plánovaném termínu a proběhla za velkého zájmu veřejnosti i médií.


V souladu s původním záměrem byl také vytvořen a zprovozněn web www.ekobrana.cz v nové podobě, umožňující veřejnosti pohodlnější a přehlednější přístup k informacím o životním prostředí i přímou komunikaci s NESEHNUTÍm.


Zhodnocení dopadu projektu.


V průběhu projektu jsme se setkali s velkým zájmem veřejnosti o pořádané akce. Večery s NESEHNUTÍm pořádané v rámci tohoto projektu zaznamenaly jednu z dosud nejvyšších návštěvností. Zájem o konferenci Aktivní rodičovství, na níž jsme vzhledem k hojné účasti na předchozích ročnících očekávali vysokou účast, lze označit za nebývalý, návštěvnost vzrostla oproti loňskému ročníku dvojnásobně, zaznamenali jsme řadu pozitivních zpětných vazeb jak od účastníku a učastnic akce, tak od samotných přednášejících. Akce se setkala také s nebývalým zájmem ze strany médií. Všechny plánované akce byly uspořádány v předpokládaném termínu a setkaly se s patřičným zájmem veřejnosti.


Web www.ekobrana.cz byl zpřehledněn a obohacen o nové funkce umožňující veřejnosti pohodlnější přístup k informacím potřebným pro aktivní zapojení do ochrany životního prostředí.


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu


V projektu neproběhly žádné zásadní změny oproti plánu. Jedinou drobnou změnou bylo vyvoření videospotu z konference Aktivní rodičovství oproti původně plánovanému sborníku. Tato změna se opět setkala s velice pozitivními reakcemi a spot se dobře šíří sociálními sítěmi.


Publicita projektu

Popište zda a, pokud ano, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace


V rámci celého projektu jsme striktně dodržovali publicitu projektu. Logo doplněné větou o podpoře byly prezentováno na všech materiálech a výstupech souvisejících s projektem.


Udržitelnost

jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu


V rámci pracovního úvazku věnovaného práci a tomto projektu jsme usilovali o zajištění dalšího financování pravidelně pořádaných akcí, které byly v rámci tohoto projektu podpořeny.


Díky uspořádaným večerům s NESEHNUTÍm se nám podařilo zaujmout dosud nezasažené cílové skupiny veřejnosti, které jsou potenciálem pro další podporu těchto akcí ze strany veřejnosti. Ještě silnější byl tento dopad u konference Aktivní rodičovství, kde se počet zúčastněných zdvojnásobil.


K další propagaci a udržování povědomí o konferenci bude sloužit vzniklý spot, který se volně šíří sociálními sítěmi a informuje o projektu. Současně jsme si díky vysoké návštěvnosti letošního ročníku konference Aktivní rodičovství vybudovali velice dobré jméno, které jistě pomůže realizaci nejen této, ale i dalších podobných akcí a aktivit.


Díky novému webu www.ekobrana.cz s atraktivnějším designem a novými funkcemi budeme schopni i nadále poskytovat kvalitní a přehledné informace o životním prostředí a poskytovat veřejnosti možnost kontaktu s naší organizací a možnost spolupráce při aktivním řešení problémů životního prostředí.


Přílohy

Typ přílohy Název
Leták/plakát leták ke konferenci Aktivní rodičovství
Leták/plakát plakát ke konferenci Aktivní rodičovství
Ostatní propagační banner konference Aktivní rodičovství
Ostatní propagační button konference Aktivní rodičovství
Ostatní náhled webu www.ekobrana.cz
Fotodokumentace Fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace Fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace Fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z konference Aktivní rodičovství
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Leták/plakát leták ke konferenci Aktivní rodičovství
Leták/plakát plakát ke konferenci Aktivní rodičovství
Ostatní propagační banner konference Aktivní rodičovství
Ostatní propagační button konference Aktivní rodičovství
Ostatní náhled webu www.ekobrana.cz
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z konference Aktivní rodičovství
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Leták/plakát leták ke konferenci Aktivní rodičovství
Leták/plakát plakát ke konferenci Aktivní rodičovství
Ostatní propagační banner konference Aktivní rodičovství
Ostatní propagační button konference Aktivní rodičovství
Ostatní náhled webu www.ekobrana.cz
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z konference Aktivní rodičovství
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie ze setkání pro dobrovolníky a dobrovolnice
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Fotodokumentace fotografie z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z konference Aktivní rodičovství
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Ostatní kopie prezenční listiny z ekovečera Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Ekostopy předků (29. 11. 2011)
Leták/plakát zvací letáček na ekovečer – Zelenější život tady a teď (6. 12. 2011)
Počet zobrazených záznamů: 57