Danube box - česká verze, III. etapa - Výukový program k ochraně vod pro děti základních škol v povodí Moravy

Unie pro řeku Moravu

č. projektu

238

rok podání

2011

Dotace

225 000 Kč

Forma výstupu

Cílová skupina

Obsah

Program VŘ

Komplexní výukové a vzdělávací programy

Děti a mládež

Školní a mimoškolní osvěta

průřezová oblast


Závěrečná zpráva

Popis způsobu řešení projektu

Práce na projektu byla zajištěna prostřednictvím projekčního týmu, případně externích spolupracovníků a dodavatelů. Mezi tyto subjekty byly rozděleny jednotlivé projekční úkoly:

 • Mgr. Michal Krejčí, Unie pro řeku Moravu – celková koordinace projektu (řešitel projektu)

 • Mgr. Renata Placková, Unie pro řeku Moravu – práce na aktualizaci a věcných úpravách webu www.dunajvkufru.cz

 • Mgr. Lukáš Krejčí, Unie pro řeku Moravu – spolupráce na Dni Dunaje/Dunaj v kufru na Sluňákově, 28.6.2011

 • Markéta Navrátilová, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 – realizace seminářů pro učitele

 • Iva Koutná, Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín – realizace seminářů pro učitele

 • Mgr. Michal Kandr – webmaster webové aplikace Danube Boxu (Dunaje v kufru) na internetových stránkách www.dunajvkufru.cz, zajištění české verze Danube Boxu na interaktivním CD-ROMu

 • Tiskárna EXPODATA-DIDOT, spol. s r.o. – realizace tisku českého vydání Danube Boxu (Dunaje v kufru)


 • Finanční stránka projektu, tj. spolufinancování projektu, byla zajištěna získáním grantu od Coca-Cola Foundation a dále díky daru od společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.


Dosažené výsledky a kvantifikace výstupů projektů

V rámci projektu Danube Box, III. etapa byly dosaženy tyto výstupy:

Danube Box - tisk a výroba:

  • Nejvýznamnějším výstupem III. etapy projektu je české vydání (dotisk) Danube Boxu pod názvem „Dunaj v kufru“, a to v nákladu 400 ks.

  • Původním záměrem (viz žádost o grant) bylo zajištění dotisku Danube Boxu v nákladu 500 ks, avšak v důsledku plošného snížení dotace ze strany MŽP na projekty NNO v r. 2011 byl záměr dotisku Danube Boxu snížen na 300 ks (viz schválené věcné změny projektu). V průběhu projektu se ovšem podařilo vyjednat podporu od společnosti Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a díky jejímu daru bylo vytištěno o 100 ks více, než předpokládal schválený rozpočet.


Dunaj v kufru obsahuje:

1) krabice 33 x 28,5 cm, výška 7 cm, s víkem + potah 4/0 + lak 1/0

2) šanon s mechanikou 4 děrový, síla lepenky 2 mm rozložený formát je 55 x 31,5 cm (hřbet

je 5 cm) + potah 4/0 + lamino 1/0 + zevnitř bez potisku, polep bílým papírem

3) listy 272 stran (136 listů) formát A4, papír 100g ofset, barvy 4/4

4) karty 40 druhů, rozměr 7,3 x 10,5 cm, papír 250g ofset, barvy 4/4

5) plakát A1, papír 110g ofset, barvy 4/0, složen na A4


Morava pro Dunaj (český dodatek) obsahuje:

1) listy do šanonu, tj. 22 stran (11 listů), formát A4, papír 100 g ofset, barvy 4/4

2) volné listy s barevnými fotografiemi, tj. 10 stran (10 listů), formát A4, papír 300g

3) volné karty s barevnými fotografiemi (24 ks), tj. 4 x sada šesti karet, formát A6, papír 300g

4) volné karty s černobílým textem (24 ks), tj. 4x sada šesti karet, formát A7, papír 300g

5) volné karty s barevnými fotografiemi (16 ks), formát A7, papír 300gDanube Box - online a interaktivní

 • „Dunaj v kufru“ online a interaktivní je představován webovými stránkami www.dunajvkufru.cz a také interaktivní podobou, jež doplňuje fyzický Danube Box (DB).

 • V rámci III. etapy DB byly průběžně aktualizovány plnohodnotné webové stránky DB, kde je ke stažení kompletní podoba DB, včetně českého dodatku, a dále zde je uživatelům přístupna interaktivní část DB.

 • Totožný (tj. kompletní) obsah DB (tedy jako na webu) je uživatelům k dispozici i na interaktivním CD-ROMu, který byl v rámci III. etapy DB vydán v počtu 500 ks.

 • Realizace české verze interaktivního „Dunaje v kufru“ (viz II. etapa) zahrnovala rovněž překlad dalších textů Danube Boxu, které nejsou součástí jeho fyzické podoby. Jednalo se o kapitoly „Putování s kapkou vody“ a „Prozkoumej Dunaj“, které tvoří základ interaktivní verze. Dále pak o kapitolu „Rozšiřující informace pro učitele“, všechny uvedené kapitoly jsou v elektronické podobě a jsou součástí interaktivního CD-ROMu a online verze. Přeložené texty (z AJ do ČJ) prošly rovněž jazykovou a stylistickou korekturou.Danube Box - workshopy

 • v rámci III. etapy DB byly realizovány pracovní workshopy (3x) ke školení budoucích uživatelů DB – pedagogických pracovníků; tyto workshopy zajišťovaly:

 • Markéta Navrátilová, Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno, Lipová 20 – realizace seminářů pro učitele

 • Iva Koutná, Líska - občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín

  • První z workshopů proběhl 13.10.2011 na pracovišti Kamenná školského zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka. Dvě desítky pedagogů se během půldenního workshopu seznámily s metodickou pomůckou Dunaj v kufru a každý dostal jeden z kufrů pro další využití na školách.

  • Další dva workshopy proběhly ve Vsetíně: 8.11.2011 a 19.11.2011 a připravila je Líska – občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji. Na padesát učitelů tak nabylo kompetence k začlenění Danube Boxu do výuky na svých školách.

  • Celkem se tří workshopů účastnilo 70 pedagogických pracovníků (20 + 24 + 26 osob).

 • Účelem workshopů je posílit využití DB v běžné výuce na základních školách

 • Vyškolení učitelé snadněji a ochotněji přijmou DB do svých pedagogických aktivitDanube Box - celebration happening

 • Danube Box III.etapa zahrnovala celebration happening, který proběhl 28.6.2011 v rámci oslav ke Dni Dunaje, a to v podobě:

 • splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví během kterého byly realizovány vybrané aktivity obsažené v DB

 • slavnostního programu na Sluňákově

 • Na celebration happening byly pozváni zástupci škol v povodí Moravy, tj. ředitelé, učitelé a také žáci, kteří se společně setkali na Sluňákově (Centrum ekologických aktivit města Olomouce o.p.s)

 • Zúčastnily se též partneři celého projektu Danube Boxu, kterými jsou:

 • Coca – Cola Česká republika s.r.o. (pí. Daniela Paličková)

 • Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.

 • Celá oslava byla personálně a programově spojena s mezinárodní výtvarnou soutěží Mladí tvůrci pro Dunaj 2011, tj. vítězové soutěže (cca 26 dětí a 6 dospělých osob – učitelé/rodiče + 12 osob organizačního zázemí – vodáčtí instruktoři, zdravotníci, průvodci) se účastnily plavby po Moravě.

 • Slavnostní akce k Danube Boxu bude medializována (vydání TZ, publikace článku) a posloužila k propagaci tohoto výukového materiálu a publicitě MŽP.

 • Celebration happeningu se celkem účastnilo na 70 osob, včetně zástupců:

 • škol z povodí Moravy, tj. jejich ředitelé a učitelé

 • Povodí Moravy, s.p.

 • a dětí ze škol v rámci soutěže Mladí tvůrci pro DunajDanube Box – distribuce Dunaje v kufru

 • Distribuce Dunaje v kufru (DB) v roce 2011 probíhala v rámci:

 • tří workshopů projektu Danube Box – II. etapa, které pro UPRM zajišťovala Lipka a Líska, na kterých bylo předáno ks 70 DB

 • výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj, v které bylo zúčastněným školám předáno 56 ks DB

 • plus distribuce individuálním zájemcům z řad ZŠ, center EVVO, apod; tj. 38 ks DB, jež byla podpořena webovým objednávkovým formulářem na www.dunajvkufru.cz

 • Celkem bylo v r. 2011 distribuováno 164 metodických příruček Dunaj v kufru.Celkové vyhodnocení distribuce Danube Boxu – Dunaje v kufru za léta 2009 až 2011:

 • Dunaj v kufru využívá 285 škol a organizací (např. střediska EVVO)

 • Celkem je distribuováno 447 ks metodické příručky, včetně interaktivního CD-ROMu

 • V přímém používání na školách je 407 ks Dunaje v kufru
Přehledné a stručné srovnání dosažených výsledků se stanovenými cíli
 • Výsledky projektu odpovídají stanoveným cílům, a to ve všech dílčích výstupech (viz bod 5 této zprávy a specifikaci výstupů v žádosti).

Porovnání výsledků se stanovenými cíly:

 • Podařil se realizovat dotisk fyzického vydání Danube Boxu (Dunaje v kufru) v nákladu 400 ks (pozn. v rámci I. etapy v r. 2009 bylo vydáno 100 ks DB, v rámci II. etapy v r. 2010 pak 400 ks); celkově tedy existuje 900 ks českého Danube Boxu.

 • Interaktivní a online verze Danube Boxu (Dunaje v kufru) je přístupná na interaktivních CD-ROMech, které byly vydány v počtu 500 ks a rovněž na webu www.dunajvkufru.cz.

 • Workshopy a semináře k „Dunaji v kufru“ umožňují kvalitní seznámení učitelů/lek s touto metodickou příručkou a její následné využití ve školách (či střediscích EVVO). Celkem bylo v rámci tří workshopů vyškoleno na 60 pedagogických pracovníků.

 • Distribuce „Dunaje v kufru“ probíhá cílených způsobem na školy v povodí Moravy, a to především díky realizovaným školícím workshopům a také environmentálním aktivitám UPRM (soutěž Mladí tvůrci pro Dunaj). Dosud bylo předáno 447 ks českých Danube Boxů (z toho 164 v rámci III. etapy).

 • Slavnostního celebration happening na oslavu Dne Dunaje a „Dunaje v kufru“ se 28. června 2011 na Sluňákově účastnilo na 70 osob; z toho 26 dětí + 6 dospělých (učitelé, rodiče) se účastnilo slavnostního splouvání řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví.


Zhodnocení dopadu projektu

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti v povodí Moravy, tedy žáci základních škol (ZŠ), ale okrajově i děti mateřských škol (MŠ) a studenti středních škol (SŠ). Tato cílová skupina je oslovována prostřednictvím pedagogů ZŠ (MŠ, SŠ). Ovšem poslání „Dunaje v kufru“ působí i přímo na učitele (a skrz ně na děti), takže pedagogové představují specifickou cílovou skupinu projektu. Proto byly v rámci projektu uspořádány tři workshopy, na kterých byly učitelé seznámeni s „Dunajem v kufru“ a měli možnost si sami vyzkoušet jeho některé aktivity (tedy v pozici dětí). Distribuce „Dunaje v kufru“ na školy v povodí Moravy je přednostně uskutečňována prostřednictvím pedagogů, kteří se účastní školících workshopů a seminářů. Uskutečnění dalších seminářů je ve spolupráci se Sluňákovem, Lipkou a Lískou naplánováno i na rok 2012 (v rámci projektu I¦DANUBE, Vzdělávací program a osvětová akce k ochraně vod pro děti a učitele v povodí Moravy, na který byla podána žádost o dotaci na MŽP).

Výstupem projektu je vzdělávací materiál, který je vhodným doplňkem pro realizaci výuky k udržitelnému rozvoji v rámci EVVO, která je součástí RVP základních škol. Dunaj v kufru přivádí povodí Dunaje a Moravy do povědomí a srdcí mladé generace a napomáhá jí pochopit a chovat se podle principů udržitelného rozvoje v oblasti ochrany vod. Rovněž přispěje ke zvýšení kvalifikace pedagogických pracovníků v této oblasti.

Řešitel projektu – Unie pro řeku Moravu (UPRM) – díky realizaci projektu přispívá k ochraně řek a povodí Moravy (Dunaje). Prostřednictvím kontaktu a spolupráce s učiteli ze škol v povodí Moravy si pak buduje dobré jméno v této profesní skupině. Vzhledem k tomu, že aktivity v oblasti EVVO jsou jedním z pilířů činnosti a poslání UPRM, tak má práce na projektu „Dunaj v kufru“ pro naše občanské sdružení velký význam.


Projekt Dunaj v kufru má regionální dopad, a to v územním celku, který odpovídá povodí Moravy (resp. Dunaje) v České republice. Danube Box je již rovnoměrně distribuován v rámci Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje a Zlínského kraje. Účinnost projektu v těchto krajích je zajištěna spoluprací se středisky EVVO, neboť školení uživatelů výstupů projektu je prováděno:

 • lektory Sluňákova - Centra ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. v Horce nad Moravou (cca 5 km od Olomouce) a z důvodu spádovosti je využíváno především pedagogy z Olomouckého kraje,

 • lektory Lipky - školského zařízení pro environmentální vzdělávání z Brna, kteří své semináře (realizoavné mimo projekt Danube Box – II. etapa) uskutečňují v Jihomoravském kraji,

 • lektory Lísky- občanské sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji, Záviše Kalandry 1095, 755 01 Vsetín.Využívání Danube Boxu/Dunaje v kufru na školách:


Na podzim 2011 byla provedena anketa mezi uživateli Danube Boxu, tj. školy – učitelé, jež metodickou příručku obdrželi do 30.6.2011., obesláno tedy bylo 238 škol. Navrátilo se 55 vyplněných anket (tj. 23% návratnost). Na základě této zpětné vazby je možné konstatovat, že na jeden Dunaj v kufru (školu) připadá 67 dětí, jež tento výukový materiál již využilo. Z došlých anket (55 ks) vyplynulo, že s Dunajem v kufru na školách pracovalo 3687 žáků, což při přepočtu na celkový počet škol, kde je Dunaj v kufru delší dobu k dispozici (tj. 238) představuje zhruba 16 000 dětí.Překladem Danube Boxu z anglického jazyka vznikla jeho česká verze Dunaj v kufru, která byla opatřena dodatkem nazvaným Morava pro Dunaj. Tím byl naplněn základní předpoklad možného využití Danube Boxu v našich domácích podmínkách. V rámci projektu (I. až III. etapa) bylo dále uskutečněno vydání Dunaje v kufru v celkovém nákladu 900 ks, zpřístupněna jeho interaktivní a online verze (CD-ROM, internet) a provedeno školení uživatelů (workshopy pro učitele).

Unie pro řeku Moravu chce navázat na projekty „Danube Boxu – česká verze, I., II. a III. etapa“ (2009-2011) a zajistit tak další udržitelnost dosažených výsledků. Proto podala žádost o dotaci MŽP na navazující projekt pod názvem: „I¦DANUBE, Vzdělávací program a osvětová akce k ochraně vod pro děti a učitele v povodí Moravy“. Tento projekt je primárně zaměřen na spolupráci se školami, jež obdržely výukový program Dunaj v kufru a tedy podporu jeho využívání pedagogy a žáky (srovnej s hlavním cílem projektů Danube Box, kde šlo především o vznik a výrobu české verze metodické příručky).


Zásadní změny v postupu a problémy při řešení projektu

Plánovaný postup a řešení projektu (viz žádost i schválení věcné změny projektu) byl v průběhu projektu naplněn, a to přesto, že obdržení dotace ze strany MŽP bylo výrazněno posunuto do průběhu roku 2011. Vzhledem k tomu byly školící workshopy realizovány na podzim 2011 a plánovaný dotisk zajištěn až v prosinci 2011, a to především z důvodu hledání dalšího zdroje financí, které by umožnily vydání Danube Boxu ve vyšším nákladu (tj. namísto schválených 300 ks vytištěno 400 ks DB). Nevyskytly se ovšem žádné zásadní změny či problémy při řešení projektu, které by znemožnily dosažení stanovených cílů a výstupů.

UPRM v r. 2010 uspěla se žádostí projektu k nadaci Coca-Cola Founadation z USA, která nám přidělila grant v celkové výši cca 300.000,- Kč na léta 2010 a 2011. Díky získanému grantu pokryla UPRM svou finanční spoluúčast v projektu Danube Boxu – III. etapa. Díky daru ve výši 50.000,- Kč od firmy Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. byl pak umožněn dotisk Danube Boxu ve vyšším nákladu, než bylo schváleno (viz výše).Publicita projektu.

Popište, jakým způsobem jste o projektu informovali a jak jste prezentovali MŽP jako poskytovatele dotace.

Unie pro řeku Moravu (UPRM) o projektu Danube Boxu informovala specifickou cílovou skupinu – děti a učitele základních škol v povodí Moravy. Základní školy (ZŠ) v povodí Moravy jsou ze strany UPRM každoročně oslovovány v rámci pořádání mezinárodní výtvarné soutěže Mladí tvůrci pro Dunaj (MTPD). Společně s informacemi o soutěži tak na ZŠ směřovaly i informace o Danube Boxu, tedy záměru jeho vydání v ČR, jakožto i následnému poskytnutí cílovým uživatelům (školám, učitelům, dětem). Projekt Danube Boxu byl prezentován i na slavnostním happaningu „Dunaje v kufru“ na Sluňákově dne 28. června 2011 (této akce se účastnilo 70 osob). MŽP bylo v této souvislosti prezentováno jako donátor projektu.

Další publicita projektu a MŽP je zajištěna prostřednictvím internetových stránek www.dunajvkufru.cz, kde je uvedeno logo MŽP.

Informace o podpoře projektu ze strany MŽP je uvedena (společně s logem MŽP) i v tirážích „Dunaje v kufru“ a též na jeho obalu (krabice, šanon) jsou uvedena loga MŽP.

Na materiálech (pozvánka, program, předávací protokol) ke školícím workshopům pro pedagogické pracovníky bylo uvedeno logo MŽP a informace o podpoře projektu, která byla rovněž podána lektory workshopů.

V rámci projektu Danube Boxu, III. etapa byly vydány dvě tiskové zprávy (TZ), v kterých je uvedeno logo MŽP.


Udržitelnost

jak je zajištěno využití výsledků (případně pokračování projektu) po vyčerpání grantu

Projekt Danube Boxu, který byl v letech 2009 až 2011 podpořen dotací MŽP, chápe UPRM jako dlouhodobý projekt, jehož cílem je zpřístupnit tento vzdělávací materiál učitelům a žákům škol v povodí Moravy. Z tohoto důvodu podala UPRM žádost o dotaci MŽP na navazující projekt pod názvem: „I¦DANUBE, Vzdělávací program a osvětová akce k ochraně vod pro děti a učitele v povodí Moravy“. Tento projekt je primárně zaměřen na spolupráci se školami, jež obdržely výukový program Dunaj v kufru a tedy podporu jeho využívání pedagogy a žáky (srovnej s hlavním cílem projektů Danube Box, kde šlo především o vznik a výrobu české verze metodické příručky).

Pro zajištění spolufinancování navazujícího projektu byly ze strany UPRM opět osloveny partnerské společnosti projektu - Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. a Coca-Cola Česká republika s.r.o., které přislíbily jeho finanční podporu (v případě poskytnutí dotace od MŽP).

UPRM nadále zajistí průběžnou aktualizaci webové stránky – www.dunajvkufru.cz s interaktivní podobou české verze Danube Boxu.

UPRM bude v každém případě dále pokračovat v distribuci Danube Boxu, metodická příručka je školám poskytována zdarma a zbývá rozdělit zhruba 450 ks Dunaje v kufru.


Přílohy

Typ přílohy Název
Tabulkové přílohy Danube Box - distribuce, Dunaj v kufru – seznam distribuce
Ostatní Danube Box - distribuce, vzor předávacího protokolu
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 2
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 3
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 2
Ostatní Danube Box – workshop Lipka, prezenční listina 13.10.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 8.11.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 19.11.2011
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Ostatní Danube Box - celebration happening, pozvánka na akci + program
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace Dunaj v kufru
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace mezinárodní soutěž DB
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace díla pro Dunaj
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace statistika pro Dunaj
Ostatní Danube Box – Líska, pozvánka na workshop 8.11.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva pro Dunaj ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – Ecomonitor, převzetí TZ ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva Dunaj v kufru ze dne 28.6.2011
Tabulkové přílohy Danube Box - distribuce, Dunaj v kufru – seznam distribuce
Ostatní Danube Box - distribuce, vzor předávacího protokolu
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 2
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 3
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 2
Ostatní Danube Box – workshop Lipka, prezenční listina 13.10.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 8.11.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 19.11.2011
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Ostatní Danube Box - celebration happening, pozvánka na akci + program
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace Dunaj v kufru
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace mezinárodní soutěž DB
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace díla pro Dunaj
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace statistika pro Dunaj
Ostatní Danube Box – Líska, pozvánka na workshop 8.11.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva pro Dunaj ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – Ecomonitor, převzetí TZ ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva Dunaj v kufru ze dne 28.6.2011
Tabulkové přílohy Danube Box - distribuce, Dunaj v kufru – seznam distribuce
Ostatní Danube Box - distribuce, vzor předávacího protokolu
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 2
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening na Sluňákově, část 3
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 1
Ostatní Danube Box - prezenční listina celebration happening – splouvání Moravy, 2
Ostatní Danube Box – workshop Lipka, prezenční listina 13.10.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 8.11.2011
Ostatní Danube Box – workshop Líska, prezenční listina 19.11.2011
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening na Sluňákově, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Fotodokumentace Danube Box - celebration happening – splouvání, fotodokumentace akce
Ostatní Danube Box - celebration happening, pozvánka na akci + program
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace Dunaj v kufru
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace mezinárodní soutěž DB
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace díla pro Dunaj
Ostatní Danube Box - celebration happening, prezentace statistika pro Dunaj
Ostatní Danube Box – Líska, pozvánka na workshop 8.11.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva pro Dunaj ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – Ecomonitor, převzetí TZ ze dne 21.3.2011
Mediální výstupy Danube Box – tisková zpráva Dunaj v kufru ze dne 28.6.2011
Počet zobrazených záznamů: 69